Bijzondere bijstand

Door een bijzondere situatie heeft u noodzakelijke kosten die u niet kunt betalen. Deze kosten kunnen niet via een verzekering of een andere regeling vergoed worden. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U hoeft hiervoor geen bijstandsuitkering te hebben. Een bijzondere bijstandsuitkering is een lening óf een gift.

Wat moet u weten

Voorwaarden

 • De kosten zijn echt nodig. Een expert moet dit kunnen vaststellen
 • U gaat de kosten echt maken. U heeft dus een bon of factuur nodig. Dit kan ook een proforma nota zijn. Dat is een tijdelijke factuur die u nog niet hoeft te betalen
 • De kosten maakt u normaal niet, maar moet u maken door een bijzondere (medische of sociale) situatie
 • U kunt de kosten niet betalen en u heeft ook niet kunnen sparen om de kosten te kunnen betalen
 • U kunt de kosten niet in termijnen betalen
 • U heeft eerst alle andere mogelijkheden geprobeerd om de kosten vergoed te krijgen, bijvoorbeeld vergoeding door uw verzekering. Soms heeft u een afwijzing nodig van een andere regeling of van de verzekeraar, voordat u dit bij de gemeente kunt aanvragen.
 • U kunt de bijzondere bijstand aanvragen vóórdat u de kosten maakt
 • U gaat de kosten in Nederland maken
 • U heeft een inkomen (het geld dat u verdient) tot 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt
  • Is uw inkomen hoger, dan kunt u misschien een kleinere vergoeding krijgen. Hiervoor berekent de gemeente uw draagkracht. Dit is het bedrag dat u zelf moet betalen
 • U heeft niet meer vermogen (uw totale bezit) dan de vermogensgrens. Voorbeelden van vermogen zijn spaargeld, een auto en een koopwoning. Wij kijken ook naar het vermogen van uw eventuele partner en kinderen van 17 jaar en jonger
 • Voor bewindvoeringskosten is de inkomensgrens 110%

Hoeveel geld krijg ik

 • Hoeveel geld u kunt krijgen, ligt aan uw situatie, inkomen en vermogen. Daarvoor maakt de gemeente een berekening
 • We vergoeden alleen de kosten die u echt maakt. Kosten waar u geen bon of factuur van heeft, vergoeden wij dus niet

Waarvoor is bijzondere bijstand

 • Urgentieverklaring van WoningNet
 • Gehandicaptenparkeerkaart
 • Begrafenis of crematie
 • Verhuiskosten, inrichtingskosten of woonkosten
 • Beschermingsbewind, curatele en/of mentorschap
 • Eigen bijdrage van de rechtsbijstand en griffiekosten

Voor deze kosten kunt u geen bijzondere bijstand krijgen:

 • Boetes
 • Alimentatie: geld dat u moet betalen voor uw kinderen of ex-partner
 • (Belasting)schulden
 • Kosten die u in het buitenland maakt (ook al is het bijvoorbeeld voor een begrafenis)
 • Schadekosten
 • Vrijwillige premiebetaling voor een publiekrechtelijke verzekering
 • Kosten die iemand al voor u heeft betaald of heeft voorgeschoten
 • Kosten waarvoor u niet op tijd een aanvraag heeft gedaan

Wat moet u doen

 • U vult het aanvraagformulier (pdf, 200 kB) in
 • U stuurt het ingevulde formulier naar de gemeente. Een postzegel is niet nodig:
  Gemeente Hilversum
  Antwoordnummer 1199
  1200 VB Hilversum

Meesturen

Als u een uitkering krijgt vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz, dan stuurt u mee wat op het aanvraagformulier gevraagd wordt, zoals:

 • Een berekening van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand wilt aanvragen
 • Een overzicht van de verzekeringen en andere regelingen waar u geprobeerd heeft de kosten vergoed te krijgen

Als u een van deze uitkeringen niet krijgt, stuurt u ook deze documenten mee:

 • Kopie geldig identiteitsbewijs. Let op: geen rijbewijs
 • Een overzicht van uw inkomen (loonstroken) van de laatste 3 maanden
 • Uw jaaropgaven van uw werkgever(s) van de laatste 3 jaar
 • Een zo compleet mogelijk overzicht van uw bezit en schulden
 • Kopie van afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden. Ook van uw minderjarige kinderen
 • Als u in een minnelijk schuldentraject of wettelijk schuldentraject zit, stuur hier een bewijsstuk van mee

Na uw aanvraag

 • Als u het aanvraagformulier en alle gevraagde documenten heeft ingeleverd, dan besluit de gemeente zo snel mogelijk. Dit duurt maximaal 8 weken
 • We bellen u als uw aanvraag wordt afgekeurd, of als we nog vragen hebben om een beslissing te kunnen nemen
 • U krijgt een brief met de beslissing. Daarin staat of u geld krijgt en zo ja, hoeveel
 • Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u contact opnemen met degene die uw aanvraag beoordeeld heeft
 • U kunt ook direct bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Contact