Nadeelcompensatie

Als u schade heeft omdat de gemeente bijvoorbeeld iets aan het omgevingsplan verandert, kan het zijn dat u recht heeft op een schadevergoeding omdat die verandering nadelig voor u is. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard door de aanleg van een weg.

Wat moet u weten

 • In een omgevingsplan staat hoe een gebied gebruikt mag worden
 • Schade kan ontstaan als de gemeente het omgevingsplan verandert of van het omgevingsplan afwijkt of een ander besluit neemt waardoor u een financieel nadeel heeft. Bijvoorbeeld: een huis of een stuk grond wordt minder waard omdat de gemeente een weg laat aanleggen waar dat nog niet was toegestaan
 • Het hele proces om een vergoeding te krijgen kan lange tijd duren 

Voorwaarden

 • U moet kunnen bewijzen dat u schade heeft
 • U moet de aard van de schade omschrijven en, als dat mogelijk is, het bedrag van de schade en een specificatie daarvan opgeven
 • U vraagt de schadevergoeding aan binnen 5 jaar nadat:
  • een omgevingsvergunning is verleend voor die verandering, of
  • als geen omgevingsvergunning nodig is, een melding is gedaan of informatie is gegeven dat de verandering wordt uitgevoerd, of  
  • als het voorgaande niet van toepassing is, vanaf de feitelijke start van de verandering (de werkzaamheden)  
 • U kunt bewijzen dat het niet eerlijk is als u de schade helemaal zelf moet betalen
 • U kon de schade niet verwachten, bijvoorbeeld toen u het huis of de grond kocht
 • U heeft geen andere schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door onteigening)
 • Alle regels voor de schadevergoeding staan in de de Algemene wet bestuursrecht (Titel 4.5), de Omgevingswet (Afdeling 15.1) en de  Verordening nadeelcompensatie Hilversum 2022

Contact

 • Met vragen kunt u terecht bij de afdeling Leefomgeving, team Ruimtelijke Kwaliteit, telefoonnummer 14 035 of via het contactformulier
 • Met vragen over veranderingen in het omgevingsplan kunt u terecht bij de afdeling Leefomgeving, team Ruimtelijke Kwaliteit, telefoonnummer 14 035 of via het contactformulier
 • Met andere vragen over nadeelcompensatie kunt u ook terecht bij afdeling Publiekszaken, team Advies en Ondersteuning, telefoonnummer 14 035

Wat moet u doen

Na uw aanvraag

 • Na inzending krijgt u een ontvangstbevestiging
 • Als dat nodig is, behandelt een onafhankelijke adviseur of een adviescommissie uw aanvraag
 • Soms is een advies van een adviseur niet nodig
 • De gemeente, de adviseur of de adviescommissie kan u uitnodigen om uw aanvraag tijdens een bijeenkomst toe te lichten
 • De gemeente, de adviseur of de adviescommissie komt eventueel langs op de plek
 • De gemeente, de adviseur of de adviescommissie beoordeelt uw aanvraag en stelt een ontwerpadvies op. U krijgt hierover een brief
 • U kunt schriftelijk of mondeling op dit advies reageren
 • De gemeente, de adviseur of de adviescommissie stelt een eindadvies op voor het college
 • Het college neemt een besluit en houdt hierbij rekening met het advies
 • U krijgt een brief met het besluit

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met het besluit van het college over uw aanvraag, kunt u bezwaar maken.

Wat kost het

€ 300 voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. U krijgt dit bedrag terug als u de schadevergoeding, of een deel ervan, ontvangt.