U wilt ondergronds bouwen, om bijvoorbeeld een kelder of een souterrain aan te leggen. Dan bent u als eigenaar van een gebouw, huis of tuin zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen tegen grondwateroverlast. Ondergrondse ruimtes zoals kelders en souterrains moeten altijd waterdicht zijn.

Wat moet u weten

  • Grondwater is het water in de grond dat u vaak niet ziet, maar wel heel belangrijk is voor de natuur en ons drinkwater
  • Het grondwater kan door regen dat in de bodem zakt stijgen. Bij droogte kan het grondwater ook weer zakken
  • Overal in het Gooi zijn de grondwaterstanden de afgelopen maanden gestegen. Dat komt doordat het heel veel en lang heeft geregend in september t/m december 2023. Dit regenwater zakt overal de bodem in. De bodem is helemaal verzadigd: het water zakt niet meer weg. Daardoor stijgt de grondwaterstand
  • Daarnaast is het grondwatersysteem in het Gooi en de achterliggende Heuvelrug heel groot. Regenwater dat in de achterliggende Heuvelrug (ten oosten van Hilversum) in de bodem zakt, stroomt via de bodem naar de polder ten westen van Hilversum. In een normaal jaar zorgt dit voor hogere grondwaterstanden in februari en maart. Dat gebeurt ook dit jaar (2024). Maar nu komt dit bovenop de stijging in het grondwater door alle regen
  • Daardoor duurt het ook langer voordat de grondwaterstand weer zakt
  • De gemeente kan de grondwaterstand niet verlagen. Het grondwatersysteem is ingewikkeld en lastig te beïnvloeden. Grondwater stroomt heel langzaam. Daarnaast is het beheer van het grondwaterpeil een taak van het waterschap en niet van de gemeente

Grondwaterstand

De grondwaterstand of het grondwaterpeil geeft aan hoe diep het grondwater zit. De grondwaterstand in Hilversum wisselt veel. Het verschil tussen zomer en winter kan meer dan 1 meter zijn. In een polder met veel sloten kan het waterschap het waterpeil regelen. Dat kan in Hilversum niet. Op de hogere zandgronden hier zijn geen sloten en volgt het grondwater de natuurlijke stijgingen en dalingen. 
De afgelopen 10 jaar is het grondwater steeds meer gestegen. Dit komt doordat het steeds meer regent, en doordat er minder grondwater wordt gebruikt voor drinkwater. Er wordt verwacht dat grondwaterstanden verder zullen stijgen in de toekomst. 

Metingen

We meten de grondwaterstand vaak in NAP (Normaal Amsterdams Peil). Hierbij is het belangrijk om te kijken wat de hoogte van de grond is vergeleken met het NAP. Zo kunt u goed zien hoe diep het grondwater zit vergeleken met uw huis of kelder. De gemeente houdt de hoogte van de grondwaterstand bij. Als het grondwater voor lange tijd en meerdere jaren achter elkaar vlak onder het maaiveld staat, zal de gemeente maatregelen onderzoeken om dit te verminderen. 
 

Op Open Hilversum kunt u de metingen van de gemeente bekijken. Klik op de kaart op een meetpunt. Dan kunt u een pdf-bestand openen met de grondwaterstanden van dat meetpunt tijdens de afgelopen jaren. 

Kelders waterdicht

Als eigenaar van een gebouw, huis of tuin bent u zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen tegen grondwateroverlast. Ondergrondse ruimtes zoals kelders en souterrains moeten altijd waterdicht zijn. Deskundige bedrijven of aannemers kunnen u hierbij helpen.

Wat moet u doen

Als u ondergronds wilt bouwen, dan moet u rekening houden met het grondwater en de verwachte stijging van het grondwater in de toekomst. 

Kelders moeten altijd waterdicht zijn. U bent hier zelf voor verantwoordelijk. 

  • Last van water in uw kelder? Vraag dan advies bij een deskundig bedrijf of aannemer. Neem contact op met uw verzekeraar en check of u verzekerd bent tegen schade door grondwater
  • Nog geen vochtproblemen in uw kelder? Dan is het verstandig om uw kelder wel te laten controleren

Bekijk ook