Wateroverlast verminderen

Gemeente Hilversum neemt maatregelen om wateroverlast te verminderen. Als bewoner kunt u ook meehelpen.

In het Gemeentelijk Watermanagementplan Hilversum 2021-2026 staat hoe de gemeente Hilversum problemen met water wil verminderen. Daarbij praten we over 3 verschillende soorten water:

 • Afvalwater/vuilwater: Het vieze water van huizen en bedrijven, zoals van wasmachine, toilet en douche
 • Hemelwater/neerslag: Het water dat uit de lucht valt, zoals regen, sneeuw en hagel
 • Grondwater: Het water dat in de bodem is gezakt, zoals regenwater in de tuin

Maatregelen tegen wateroverlast

 • Minder druk op riool: Veel grote daken in Hilversum-Oost zijn nog aangesloten op het riool. Deze verbindingen worden de komende 10 jaar afgesloten. De gemeente neemt hiervoor contact op met de eigenaren van panden met grote daken en betaalt de kosten. Zoals bij wijkcentrum de Geus
 • Regenwater tijdelijk opvangen: Om wateroverlast na heftige regenbuien te verminderen, werkt de gemeente aan een waterberging in het centrum en Hilversum-Oost. In een waterberging kan regenwater tijdelijk worden opgevangen
 • Water beter scheiden en afvoeren: Regenwater van daken van woningen komt vaak nog bij het afvalwater in het riool terecht. Wanneer er werkzaamheden aan de weg of het riool zijn, kijkt de gemeente meteen of het water beter gescheiden en afgevoerd of opgeslagen kan worden. Zoals in de Hyacintenlaan
 • ┬áRegels meegeven bij bouwprojecten: Het is voor alle nieuwbouw, aanbouw en verbouwingen verplicht om de eerste 60 mm neerslag die in 1 uur op het dak en tegels valt, op te slaan of op eigen terrein in de bodem te laten zakken. Ook moet altijd minimaal 20 mm neerslag die in 1 uur valt, worden vastgehouden rondom het gebouw zonder schade te veroorzaken

U kunt op verschillende manieren duurzaam omgaan met water:

 • Regenwater opvangen in een regenton
 • Minder tegels en meer groen in uw tuin, zodat regen beter de grond in kan zakken
 • Een geveltuin aanleggen
 • Een groen dak aanleggen
 • Water in de bodem laten zakken met een infiltratiekrat. Zo'n kunststof krat zorgt ervoor dat regenwater vanuit de regenpijp in de grond komt in plaats van in het riool. U kunt een infiltratiekrat gratis bestellen
 • Meer tips vindt u op Bouwen Aan Hilversum en Rainproof

Subsidie regenwater opvangen

De regeling Geef groen en water de ruimte van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een subsidie voor maatregelen die u helpen water op te vangen. Zoals voor een regenton, een geveltuin, een groen dak en meer.