Splitsing gebouw of woning en/of verhuur kamers

Een gebouw of woning verbouwen om er meerdere huishoudens in te laten wonen (meervoudige bewoning) mag alleen onder strenge voorwaarden.

Wat moet u weten

Meervoudige bewoning

 • Onder meervoudige bewoning wordt in Hilversum verstaan het splitsen van een woning naar meerdere woningen (appartementen) of kamers (kamerbewoning / kamersgewijze verhuur)  
 • Inwoning is ook een vorm van meervoudige bewoning. Als u als hoofdbewoner uw woning deelt met iemand die niet bij uw eigen huishouden hoort. Bijvoorbeeld een student die bij iemand woont (wonen bij een hospita) of een mantelzorger. U heeft dan geen omgevingsvergunning nodig, tenzij u meer dan 25% van de woonruimte verhuurt
 • Uw woning moet in alle gevallen voldoen aan de eisen van (brand)veiligheid
 • In heel Hilversum is het gebruiken en verbouwen van gebouwen of woningen voor meervoudige bewoning verboden. Soms kunt u met een omgevingsvergunning van dit verbod afwijken  
 • U moet dan wel voldoen aan strenge voorwaarden. Deze staan in het Omgevingsplan (Regeling meervoudige bewoning). Deze vindt u in het Omgevingsloket Regels op de kaart
 • In een aantal gebieden in Hilversum is de kans klein dat u een vergunning voor meervoudige bewoning krijgt. Daarom is het verstandig om vooraf te laten onderzoeken of de vergunning kan worden afgegeven. Dit kan door het aanvragen van een haalbaarheidsonderzoek. U weet dan of de gemeente aan het plan kan meewerken 
 • Voordat u besluit een plan helemaal uit te werken, kunt u een vooronderzoek laten doen
 • U weet dan of de gemeente aan het plan kan meewerken
 • Gemiddeld duurt het 4 tot 6 weken voordat u antwoord krijgt

Meldpunt goed verhuurderschap

In de hele regio Gooi en Vechtstreek geldt vanaf 1 januari 2024 een meldpunt goed verhuurderschap. Meldingen worden gedaan via het regionale meldpunt.  

Wat moet u doen

 • U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig 
 • Of u doet de aanvraag schriftelijk. In het Omgevingsloket start u de aanvraag en beantwoordt u de vragen. Het digitale aanvraagformulier kunt u downloaden, printen en per post naar de gemeente sturen. Het compleet ingevulde aanvraagformulier stuurt u met alle gevraagde documenten naar:   

Gemeente Hilversum  
Afdeling Publiekszaken, team Backoffice  
Postbus 9900  
1201 GM Hilversum  

Na uw aanvraag  

 • Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail met een bevestiging  
 • Pas als u alle documenten en gegevens aangeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling  
 • Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen  
 • Als uw aanvraag niet compleet is, stuurt de gemeente u een mail om de ontbrekende gegevens op te vragen. De tijd die u hiervoor krijgt telt niet mee in de behandelperiode van 8 weken  
 • U krijgt het besluit via e-mail. Het besluit wordt ook gepubliceerd op overheid.nl

6 weken bezwaar  

 • U en andere personen die met het besluit te maken hebben (belanghebbenden), krijgen na verzending van het besluit nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken  
 • U krijgt als aanvrager bericht als er bezwaar is  
 • De dag nadat u de vergunning heeft ontvangen mag u op eigen risico beginnen met de activiteiten zolang deze zijn terug te draaien. Het kan zijn dat u op eigen kosten de veranderingen moet terugdraaien als een bezwaar wordt geaccepteerd 

Contact

Voor vragen belt u met 14 035 of stuurt u een e-mail naar omgevingsvergunning@hilversum.nl.

Wat kost het

 • De kosten verschillen per aanvraag en aantal activiteiten 
 • Er kunnen extra kosten bij komen
 • U vindt informatie over de opbouw van kosten in artikel 2.3 van de Legesverordening en kosten per activiteit in hoofdstuk 2 van de Legesverordening
 • U betaalt ook kosten als de vergunning niet wordt afgegeven of als u de aanvraag stopt