Bodemonderzoek

Soms is een bodemonderzoek nodig om te kijken of de grond is vervuild. Een bodemonderzoek laat u doen door een bedrijf. De gemeente beoordeelt het bodemonderzoek.

Wat moet u weten

Wel bodemonderzoek nodig

 • U heeft een omgevingsvergunning nodig om te bouwen
 • U begint of stopt met een activiteit die de bodem kan vervuilen
 • Het gebruiksdoel van grond of gebouw verandert

Als er nog gesloopt moet worden op de plek waar u het bodemonderzoek doet, dan doet u onderzoek na de sloop.

Voorwaarden bodemonderzoek

 • Voldoet aan de NEN-5740 norm
 • Is uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf
 • Bij een verdachte situatie: is maximaal 2 jaar oud
 • Bij een niet verdachte situatie: is maximaal 5 jaar oud

Verdachte situatie

 • Bij een eerder onderzoek is te veel vervuiling gevonden
 • Er worden nu vervuilende activiteiten uitgevoerd of deze zijn vroeger uitgevoerd

Vervuiling

 • Als er matige of sterke bodemvervuiling wordt gevonden dan moet de grootte hiervan worden bepaald
 • Als er gezondheidsrisico's zijn dan kan een bouwvergunning geweigerd worden, maar meestal worden er extra eisen aan de vergunning toegevoegd. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat u de bodem moet schoonmaken (saneren)

Geen bodemonderzoek nodig

 • Het is geen verblijfsruimte. Dat betekent dat iemand gemiddeld minder dan 2 uur per dag in de ruimte is
 • De uitbreiding van het bebouwd oppervlak is minder dan 50 m2 groot én de locatie is niet verdacht
 • Er zijn al voldoende bruikbare onderzoeksresultaten bij de gemeente beschikbaar. U kunt bodeminformatie opvragen bij de gemeente

Wat moet u doen

 • Als u een bodemonderzoek heeft laten doen, dan moet u dit laten beoordelen door de gemeente
 • U hoort bij het aanvragen van de vergunning waar u uw bodemonderzoek naartoe moet sturen

Wat kost het

 

Kosten bodemonderzoek

Beoordelen rapportage

Kosten

Bodemonderzoek (kosten hangen af van grootte van het gebied)

Vanaf € 166,00

Bodemgesteldheid, nader onderzoek, saneringsonderzoek, saneringsplan of saneringsevaluatie

€ 332,00