Reageren op plannen van de gemeente

U kunt reageren op de plannen die de gemeente met een bepaald gebied heeft (bestemmingsplannen). Dat kan via de e-mail, schriftelijk of mondeling.
 • In het bestemmingsplan staat hoe een gebied gebruikt mag worden, bijvoorbeeld voor woningbouw, bedrijven of natuur
 • De gemeente kan nieuwe bestemmingsplannen maken, of bestaande bestemmingsplannen veranderen
 • Een bestemmingsplan heeft verschillende fasen:
  • Voorontwerp
  • Ontwerp
  • Vastgesteld
  • Geldend (vigerend)

Voorontwerpbestemmingsplan

 • Een voorontwerpbestemmingsplan kunt u 6 weken bekijken in deĀ digitale Burgerleeskamer of in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor
 • Iedereen kan tijdens deze 6 weken schriftelijk of mondeling reageren. Uw reactie mailt u naar gemeente@hilversum.nl Of u belt met 14 035. De gemeenteraad bespreekt alle reacties voor de volgende fase
 • Bij plannen die weinig gevolgen hebben voor de omgeving kan de gemeente besluiten deze stap over te slaan

Ontwerpbestemmingsplan

 • Een ontwerpbestemmingsplan kunt u 6 weken bekijken in de digitale Burgerleeskamer of in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor
 • Iedereen kan tijdens deze 6 weken schriftelijk of mondeling reageren. Dat heet een zienswijze indienen. (zie Wat moet u doen)
 • Als u een zienswijze instuurt, dan laat de gemeente u weten wat het definitieve besluit is. Daarbij wordt ook verteld hoe uw zienswijze is gebruikt

Vastgesteld bestemmingsplan

 • De gemeenteraad heeft deze bestemmingsplannen vastgesteld
 • Tijdens een periode van 6 weken kunnen betrokken personen beroep indienen bij de Raad van State
 • U kunt alleen beroep indienen als u ook een zienswijze heeft ingestuurd bij het ontwerpbestemmingsplan

Geldend bestemmingsplan

 • Bij geldende (vigerende) bestemmingsplannen is het proces klaar en kunt u geen beroep meer indienen
 • Iedereen moet zich houden aan de regels van het geldende bestemmingsplan:
  • Bewoners
  • Bedrijven
  • Instellingen
  • De gemeente
 • Uw zienswijze op een ontwerp-bestemmingsplan kunt u alleen opsturen met DigiD of e-Herkenning of per brief. Zie de knoppen bovenaan deze pagina.
 • Een reactie op een voorontwerp-bestemmingsplan kunt u doen via gemeente@hilversum.nl, of u belt naar 14 035, of u schrijft een brief
 • Gemeente Hilversum
  Postbus 9900
  1201 GM, Hilversum
 • Noem altijd duidelijk om welk besluit het gaat en noem ook het nummer van het besluit
 • Vertel precies waarom u het oneens bent met het besluit en welke andere mogelijkheden u ziet

Reageren of zienswijze is gratis