Invloed op de gemeente

U kunt invloed hebben op de beslissingen van de gemeente. U kunt op verschillende manieren uw mening geven: bijvoorbeeld inspreken bij een commissievergadering, de gemeente mailen, contact opnemen met een wethouder, bezwaar maken of een klacht insturen.

Informatie lezen

  • Op de pagina Bekendmakingen leest u waar plannen en besluiten van de gemeente bekend worden gemaakt

Reageren

U kunt op de volgende manieren uw mening geven:

Inspreken bij raadscommissies

  • U kunt de gemeente vertellen wat u vindt, dat noemt de gemeente inspreken
  • U kunt niet inspreken tijdens een gemeenteraadsvergadering, maar wel tijdens de voorbereidende raadscommissie-vergaderingen

Contact met de gemeenteraad

Contact met de wethouder

  • Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u een wethouder een e-mail sturen
  • U kunt ook een afspraak maken via het secretariaat van het college van B en W, telefoonnummer 14 035

Reageren op bestemmingsplannen (zienswijze)

Meepraten

Referendum

Klacht, bezwaar beroep

  • Als u een klacht heeft over de gemeente of een ambtenaar, bezwaar wilt maken tegen een gemeentelijk besluit of in beroep wil gaan, gaat u naar de pagina klacht, bezwaar, beroep

Bekijk ook