Contact met de gemeenteraad

U kunt een e-mail sturen, contact zoeken met een raadslid of inspreken bij een commissievergadering. De gemeenteraad bereikt u via de griffie van de gemeente Hilversum.

Contact met de gemeenteraad

  • Als u een onderwerp onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen, een vraag heeft of wilt inspreken bij een raadscommissie, dan neemt u contact op met de griffie
  • Een brief aan de raad wordt als ingekomen stuk behandeld in de gemeenteraad. De raad besluit hoe uw brief verder wordt afgehandeld. U kunt uw brief sturen naar de griffie. Het liefst krijgen we uw brief per e-mail:

Griffie gemeente Hilversum
Postbus 9900
1201 GM Hilversum
griffie@hilversum.nl
(035) 62 92 479

Contact met een raadslid

  • Als u een bepaald raadslid of commissielid wilt spreken dan neemt u direct contact op met deze persoon. U kunt kijken op de pagina gemeenteraadsleden voor de contactgegevens

Uw mening geven (inspreken)

  • U kunt bij een commissie komen inspreken. Inspraak betekent dat u uw mening kunt geven
  • Bij raadsvergaderingen kunt u niet inspreken

Griffier