Gemeenteraad

Een overzicht van de 37 raadsleden verdeeld over 10 politieke partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn.
U kunt een e-mail sturen, contact zoeken met een raadslid of inspreken bij een commissievergadering. De gemeenteraad bereikt u via de griffie van de gemeente Hilversum.
De raadscommissies adviseren de raad over de voorstellen die op de agenda van de raad komen. U kunt bij een raadscommissie inspreken (uw mening geven).
U bent het niet eens met een besluit van de gemeenteraad. U kunt dan een referendum aanvragen. Dit is een stemming onder inwoners.