Vergadering gemeenteraad of commissie meekijken of erbij zijn

De vergaderingen van de raad en commissies zijn meestal openbaar. Behalve als er sprake is van geheimhouding. U bent welkom in het Raadhuis van Hilversum. De vergaderingen vanuit de raadszaal kunt u meekijken via de online livestream. U kunt in de vergaderagenda zien waar en wanneer de vergaderingen zijn. U kunt ook de documenten die op de agenda staan bekijken.

Vergaderagenda

  • U kunt in de vergaderagenda zien waar en wanneer de vergaderingen zijn
  • U kunt ook de documenten die op de agenda staan bekijken

Bekijk de agenda en vergaderdocumenten

Raadsvergaderingen

Raadsvergadering online meekijken

Commissies

  • Bij een commissie kunt u altijd binnenlopen. U hoeft dit niet vooraf te melden
  • De commissievergaderingen zijn in het Raadhuis van Hilversum
  • Vaak zijn er 2 commissies tegelijk. U kunt in de vergaderagenda zien waar en wanneer de commissies zijn
  • U kunt de vergaderdocumenten en agenda online bekijken. Op de agenda staat een tijdsplanning
  • U hoeft niet de hele avond bij de vergadering te blijven
  • Commissievergaderingen die in de raadzaal zijn, kunt u online meekijken via de livestream
  • Van deze vergaderingen staat binnen een week een geluidsbestand op hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl

Commissievergadering in de raadzaal meekijken