Vergaderagenda gemeenteraad en raadscommissies

U kunt in de agenda zien wanneer de vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies zijn. U kunt ook de documenten die op de agenda staan bekijken

Meekijken en erbij zijn

Open Data

De raadsstukken van de gemeente Hilversum zijn ook openbaar als open data. Met Open Raadsinformatie kunnen gemeenten alle documenten van hun gemeenteraad, zoals beleidsstukken en besluiten, openbaar maken. Op de website openraadsinformatie.nl kan iedereen die geïnteresseerd is nagaan wat er in de lokale politiek speelt. Nieuwssites, apps en andere media kunnen de open data opnieuw gebruiken.