Vergaderagenda gemeenteraad en raadscommissies

U kunt in de agenda zien wanneer de vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies zijn. U kunt ook de documenten die op de agenda staan bekijken
  • Raadsvergadering: U kunt de raadsvergaderingen online mee kijken of in de raadzaal. U kunt op de publieke tribune gaan zitten.
  • Commissie: U kunt de commissie online meekijken als deze in de raadzaal is. U kunt wel op de publieke tribune gaan zitten. Is de commissie in een andere zaal dan kunnen wij deze niet uitzenden. U kunt wel in de zaal zitten.

De raadsstukken van de gemeente Hilversum zijn ook openbaar als open data. Met Open Raadsinformatie kunnen gemeenten alle documenten van hun gemeenteraad, zoals beleidsstukken en besluiten, openbaar maken. Op de website openraadsinformatie.nl kan iedereen die geïnteresseerd is nagaan wat er in de lokale politiek speelt. Nieuwssites, apps en andere media kunnen de open data opnieuw gebruiken.