Kindergemeenteraad

De Hilversumse kindergemeenteraad bestaat uit kinderen van groep 7 en 8 van de Hilversumse basisscholen. De kinderen bedenken een eigen plan en voeren dat uit. De kinderen worden hierbij geholpen door de gemeente. Er is ook een kinderburgemeester.
 • Elk schooljaar is er een nieuwe kindergemeenteraad
 • In de kindergemeenteraad zitten leerlingen uit groep 7 en 8 van Hilversumse basisscholen
 • De kinderen kiezen zelf een kinderburgemeester uit hun midden
 • Een kindergemeenteraad blijft 1 schooljaar. Van september tot en met juni
 • De kinderen bedenken een eigen plan om uit te voeren in hun raadsperiode. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 8000. De gemeente helpt de kinderen bij de uitvoering van hun plan
 • De kindergemeenteraad is aanwezig bij verschillende evenementen zoals de intocht van Sinterklaas, Koningsdag en de dodenherdenking op 4 mei
 • Soms worden de kinderen gevraagd voor een opening, een onthulling of als jury. De kinderen krijgen regelmatig de vraag om mee te praten over actuele onderwerpen. De coördinator van de griffie weegt deze verzoeken af en kijkt of ze passend zijn voor de kindergemeenteraad en of er ruimte voor is.

Vergaderen

 • De kinderen komen gemiddeld 8 keer samen om te vergaderen. Meestal op woensdagmiddag
 • In de vergaderingen maken de kinderen kennis met elkaar en met de lokale politiek
 • De kinderen oefenen met bijvoorbeeld beslissingen nemen en discussies voeren

Nieuws

Gastlessen in de klas (2022-2023)

De kindergemeenteraad van Hilversum had dit schooljaar als plan: Gastlessen in de Klas, voor alle  groepen 7/8 van de Hilversumse basisscholen. Ze regelden in korte tijd 26 gastdocenten, samen goed voor ruim 52 gastlessen. "Wij vinden dit het leukste voor Hilversum en de basisscholen. Dan kan je erachter komen wat je leuk vindt en misschien later wilt worden. Dan doe je ook dingen en leer je niet alleen uit een boek!” (Bedenkers van het plan, Elsa en Douwe, Avonturijn).

Alle basisscholen uitgenodigd

De kindergemeenteraad nodigde alle Hilversumse basisscholen uit om tot de zomervakantie  1 of 2 gastlessen te boeken. Ten minste 12 scholen maakten gebruik van het aanbod. Samen boekten zij 20 gastlessen. Een planoloog, een meubelmaker van dingen die anders weggegooid worden, een psychotherapeut kind en jeugd, een boswachter, een advocaat familie- en jeugdrecht, een architect en een journalist van het jeugdjournaal werden onder andere gevraagd een gastles te verzorgen. 

Plannen

 • 2023: Gastlessen in de Klas voor alle Hilversumse basisscholen
 • 2022: Een blote voeten pad
 • 2020: Een eigen kunstwerk, dat 75 jaar vrijheid symboliseert
 • 2018: Insectenhotels gebouwd en opgehangen in Kerkelanden
 • 2017: Een campagne om verkeersonveilige situaties snel en makkelijk kunnen melden

Kinderburgemeester

De kinderburgemeester heeft extra taken en helpt de burgemeester bij ceremoniële taken, bijvoorbeeld bij:

 • De intocht van Sinterklaas
 • Krans leggen tijdens de dodenherdenking
 • Koningsdag

De kinderburgemeester krijgt regelmatig de vraag om mee te werken aan acties. Denk aan prijsuitreikingen, interviews voor radio of krant of bijdragen aan een promotiefilmpje. De coördinator van de griffie kijkt of dit past bij de kinderburgemeester en of er ruimte voor is.

De kinderburgemeester is ook welkom op de landelijke dag voor kinderburgemeesters.

Meer informatie

Wilt u meer weten, neem dan contact op met de griffie en vraag naar de coördinator van de kindergemeenteraad.