De Hilversumse kindergemeenteraad bestaat uit kinderen van groep 7 en 8 van de Hilversumse basisscholen. De kinderen bedenken een eigen plan en voeren dat uit. De kinderen worden hierbij geholpen door de gemeente. Er is ook een kinderburgemeester.
 • Elk schooljaar is er een nieuwe kindergemeenteraad
 • In de kindergemeenteraad zitten leerlingen uit groep 7 en 8 van Hilversumse basisscholen
 • De kinderen kiezen zelf een kinderburgemeester uit hun midden
 • Een kindergemeenteraad blijft 1 schooljaar. Van september tot en met juni
 • De kinderen bedenken een eigen plan om uit te voeren in hun raadsperiode. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 8000. De gemeente helpt de kinderen bij de uitvoering van hun plan
 • De kindergemeenteraad is aanwezig bij verschillende evenementen zoals de intocht van Sinterklaas, Koningsdag en de dodenherdenking op 4 mei
 • Soms worden de kinderen gevraagd voor een opening, een onthulling of als jury. De kinderen krijgen regelmatig de vraag om mee te praten over actuele onderwerpen. De coördinator van de griffie weegt deze verzoeken af en kijkt of ze passend zijn voor de kindergemeenteraad en of er ruimte voor is.
 • De kinderen komen gemiddeld 8 keer samen om te vergaderen. Meestal op woensdagmiddag
 • In de vergaderingen maken de kinderen kennis met elkaar en met de lokale politiek
 • De kinderen oefenen met bijvoorbeeld beslissingen nemen en discussies voeren

Eerdere plannen van de kindergemeenteraad

 • 2017: Een campagne om verkeersonveilige situaties snel en makkelijk kunnen melden
 • 2018: Insectenhotels gebouwd en opgehangen in Kerkelanden
 • 2020: Een eigen kunstwerk, dat 75 jaar vrijheid symboliseert
 • 2022: Een blote voeten pad

Wilt u meer weten, neem dan contact op met de griffie en vraag naar de coördinator van de kindergemeenteraad.

De kinderburgemeester heeft extra taken en helpt de burgemeester bij ceremoniële taken, bijvoorbeeld bij:

 • De intocht van Sinterklaas
 • Krans leggen tijdens de dodenherdenking
 • Koningsdag

De kinderburgemeester krijgt regelmatig de vraag om mee te werken aan acties. Denk aan prijsuitreikingen, interviews voor radio of krant of bijdragen aan een promotiefilmpje. De coördinator van de griffie kijkt of dit past bij de kinderburgemeester en of er ruimte voor is.

De kinderburgemeester is ook welkom op de landelijke dag voor kinderburgemeesters.