Burgemeester en wethouders

De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille. In de portefeuille staan de taken en onderwerpen waar zij zich mee bezighouden. Bij hun werkzaamheden krijgen burgemeester en wethouders adviezen van de gemeentesecretaris. Bekijk de pagina’s van de bestuurders voor meer informatie over hun portefeuille en nevenfuncties.

Contact met het college van B en W

 • Het secretariaat van B en W is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 035
 • Spreekuur met wethouders en burgemeester op afspraak
 • Bekijk de pagina’s van de bestuurders voor meer informatie over hun portefeuille en contactmogelijkheden

Pers

Journalisten kunnen met hun vragen terecht bij de woordvoerders van het college van B en W.

Voor persvragen aan de gemeenteraad kunt u terecht bij de griffie via griffie@hilversum.nl.

Download hier persfoto's van het college van B en W.

Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waaraan de gemeente zich verbindt. Op bestuurlijk en/of financieel gebied.

 • Tomin: B. Heller, vervanger N.G.T. van Voorden
 • OFGV: K. van Hunnik, vervanger A.R.C. Scheepers
 • Regio Gooi & Vechtstreek: K. van Hunnik, vervanger A.R.C. Scheepers (Burgemeester is voorzitter v.d. Regio)
 • Veiligheidsregio: Burgemeester G.M. van den Top
 • GNR: B. Heller, vervanger A.R.C. Scheepers (vervanging is in afwijking van de standaard vervangingsregeling)
 • MRA en EBU: A.R.C. Scheepers
 • Vitens: A.R.C. Scheepers
 • Uitvaartstichting Hilversum: A.R.C. Scheepers
 • Parkeercoöperatie: B. Heller
 • GEM Crailo: N.G.T. van Voorden (AVA)
 • A.R.C.: Scheepers (Bestuurlijk Overleg)
 • BNG: A.R.C. Scheepers
 • VNG: A.R.C. Scheepers

G40

 • Bestuurlijk overleg/AB: Burgemeester G.M. van den Top 
 • Fysieke pijler: B. Heller / A.R.C. Scheepers    
 • Sociale pijler: N.G.T. van Voorden
 • Pijler Economie en werk: A.R.C. Scheepers  

Bekijk ook