De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille. In de portefeuille staan de taken en onderwerpen waar zij zich mee bezighouden. Bij hun werkzaamheden krijgen burgemeester en wethouders adviezen van de gemeentesecretaris. Bekijk de pagina’s van de bestuurders voor meer informatie over hun portefeuille en nevenfuncties.
 • Het secretariaat van B en W is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 035
 • Spreekuur met wethouders en burgemeester op afspraak
 • Bekijk de pagina’s van de bestuurders voor meer informatie over hun portefeuille en contactmogelijkheden

Journalisten kunnen met hun vragen terecht bij de woordvoerders van het college van B en W.

Voor persvragen aan de gemeenteraad kunt u terecht bij de griffie via griffie@hilversum.nl.

Verbonden partijen zijn organisaties waaraan de gemeente zich verbindt.Op bestuurlijk en/of financieel gebied.

 • Tomin: B. Heller, vervanger N.G.T. van Voorden
 • OFGV: K. van Hunnik, vervanger K.J. Walters
 • Regio Gooi & Vechtstreek: K. van Hunnik, vervanger K.J. Walters (Burgemeester is voorzitter v.d. Regio)
 • Veiligheidsregio: Burgemeester G.M. van den Top
 • GNR: B. Heller, vervanger A.R.C. Scheepers 
 • MRA en EBU: A.R.C. Scheepers
 • Vitens: A.R.C. Scheepers
 • Uitvaartstichting Hilversum: A.R.C. Scheepers
 • Parkeercoöperatie: B. Heller
 • GEM Crailo: K.J. Walters (AVA)
 • A.R.C. Scheepers (Bestuurlijk Overleg)
 • BNG: K.J. Walters (AVA)