Jacqueline Kalk (PvdA)
Partij:
PvdA
Wethouder

Portefeuille

  • FinanciĆ«n (inclusief AVA Crailo, VNG, BNG) 

  • Wonen

  • Inclusie

  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (inclusief OFGV)

  • Sport

  • Participatie (-verordening) (inclusief jongerenparticipatie)

  • Project circusterrein

5e Locoburgemeester
Wijkwethouder Oost
Vervanger: Wethouder A.R.C. Scheepers

(Neven)functies

  • Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA - Directeur
  • Stichting de Omslag - Amsterdam - Lid Raad van Toezicht