College van burgemeester en wethouders

Wie zijn de burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum en wat doen ze. Contactgegevens pers en woordvoering.
U wilt weten welke vergunningen, plaatselijke regels, plannen en andere bekendmakingen gelden voor uw buurt
U kunt informatie van de overheid opzoeken of aanvragen. Als u informatie van de gemeente zoekt wat nog niet openbaar is dan kunt u een Woo-verzoek (Wet open overheid) doen