Partij:
Democraten Hilversum
Wethouder

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening (exclusief nota kostenverhaal)
 • Bereikbaarheid (mobiliteit, exclusief parkeren)
 • P&O, dienstverlening en huisvesting
 • Privacy
 • ICT
 • Cultureel erfgoed
 • Dierenwelzijn
 • IHP (onderwijshuisvesting)
 • Gebiedsagenda Mediapark
 • Project 1221
 • Project Bruisend Hart
 • RO projecten Philipshof, Merem, Zeverijn

2e Locoburgemeester
Wijkwethouder Noordwest en Zuid
Vervanger: Wethouder B. Heller