Wet open overheid (Woo)

Iedereen heeft recht op openbare informatie van de overheid. Dat staat in de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Veel informatie staat al online en kunt u zelf vinden. Als u hulp nodig heeft kan de Woo-contactpersoon u helpen. Als daarna blijkt dat de informatie die u wilt opvragen (nog) niet openbaar is gemaakt, dan kunt u een aanvraag doen.

Openbare informatie

Hulp bij informatie vragen

Vaak is informatie openbaar of kunt u informatie bij ons opvragen. Een Woo-verzoek is dan niet nodig. Als u hulp nodig heeft bij het vinden van informatie kan iemand u helpen. Dit is de Woo-contactpersoon. Bel daarvoor naar (035) 629 15 00.

Informatieverzoek

Heeft u een algemene vraag of wilt u informatie ontvangen dan kunt u ook een informatieverzoek doen. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging van uw verzoek.

Doe hier een informatieverzoek.

Woo-verzoek

Als informatie niet openbaar is en u wilt dat de gemeente dit openbaar maakt dan kunt u een Woo-verzoek doen.

Na uw aanvraag

  • De behandeling van het Woo-verzoek duurt 4 weken
  • Dit kan met 2 weken worden verlengd als uw aanvraag  groot of ingewikkeld is
  • Soms wordt een deel van de informatie niet openbaar gemaakt. Bijvoorbeeld als er persoonsgegevens worden genoemd
  • Heeft u niet de informatie ontvangen waar om u vroeg, bel dan (035) 629 29 85. U kunt ook bezwaar maken

Wat kost het

  • Een informatieaanvraag of Woo-verzoek is gratis

Toesturen informatie

  • Per e-mail is gratis
  • Per post betaalt u € 0,35 per pagina (vanaf 12 pagina's), 11 pagina's of minder zijn gratis