Omgevingsvergunning aanvragen

Voor activiteiten als bouwen, verbouwen, slopen, een dakkapel plaatsen, een boom kappen, een uitrit aanleggen of afwijken van het bestemmingsplan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Controleer dit met de vergunningcheck en doe uw aanvraag via het Omgevingsloket.

Wat moet u weten

Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Lees de pagina van uw activiteit:

Vergunningcheck

 • U kunt controleren of u een vergunning moet aanvragen met de vergunningcheck Omgevingsloket
 • Soms heeft u voor meerdere activiteiten tegelijk een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld voor verbouwen en een boom kappen. U kunt deze vergunningen in 1 keer aanvragen

Regels

Bekijk of uw plan aan de regels voldoet:

Vooronderzoek

 • Als u vooraf wilt weten of uw plan haalbaar is, kunt u een vooronderzoek aanvragen
 • Dit gebeurt meestal bij een groot bouwproject, een bouwproject met veel gevolgen voor de omgeving of een project dat niet past binnen het bestemmingsplan
 • De gemeente geeft advies op uw aanvraag
 • Een vooronderzoek kost geld

Natuurbescherming

Betrek de buurt (participatie)

 • In Hilversum moet iedereen die een project begint (initiatiefnemers), al in een vroege fase contact opnemen met mensen die in de buurt wonen of er op een andere manier mee te maken hebben (belanghebbenden). Dat heet participatie
 • Het kan bijvoorbeeld gaan om inwoners die een dakkapel willen plaatsen, maar ook om bedrijven die een nieuwe woonwijk willen bouwen
 • Download de handleiding Betrek de buurt (pdf, 256 kb) om te weten wat u moet doen, of wat er van u gevraagd kan worden bij participatie

BLVC-plan

 • Bij grote bouwprojecten met veel gevolgen voor de omgeving stuurt u een BLVC-plan mee met de aanvraag. Dit gaat over maatregelen voor Bereikbaarheid, Leefkwaliteit en Veiligheid tijdens de bouw. En over de Communicatie hierover naar de buurt

Contact

Wat moet u doen

Aanvraag

 • U doet de aanvraag digitaal. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig
 • Lukt dit niet, dan doet u de aanvraag schriftelijk. U print het aanvraagformulier via het Omgevingsloket. Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD of eHerkenning. Het compleet ingevulde aanvraagformulier stuurt u met alle gevraagde documenten naar:

Gemeente Hilversum
Afdeling Publiekszaken, team Backoffice
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

 • Zet geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen of rapporten om uw privacy te beschermen

Meesturen

 • Het hangt van uw aanvraag af welke gegevens u moet inleveren
 • Deze staan in de Regeling Omgevingsrecht
 • Uw aanvraag is compleet als u alle bijlagen meestuurt die verplicht zijn volgens de wet. Bijvoorbeeld:
  • Situatietekeningen van de bestaande en nieuwe situatie
  • Bouwkundige tekeningen (zoals details, plattegronden, gevels en doorsneden)
  • Foto’s (in kleur), ook van de omgeving
  • Constructietekeningen en berekeningen
  • Berekeningen die aantonen dat het plan voldoet aan het bouwbesluit
 • Zorg dat u in 1 keer de juiste gegevens inlevert, dan kan de gemeente sneller een besluit nemen. Ook voorkomt u dat de gemeente de aanvraag niet kan behandelen

Tekeningen

 • Alle tekeningen moeten voldoen aan de eisen, zoals:
  • Afmetingen, oppervlaktes en aanduidingen
  • Weergave (opname) van bebouwingen: hoofdgebouwen, aanbouwen, bijgebouwen
  • Hoe het gebouw ligt en de afstanden tot terreingrenzen en wegen
  • De terreinen ernaast en de gebouwen daarop
  • Mogelijke parkeerplekken of garages, opslag van afval, stalling voor fietsen en berging
  • Informatie over kleur- en materiaalgebruik
  • Alles getekend op schaal, met noordpijl
 • Laat de bouwtekeningen maken door een professional, zoals een architect of bouwkundig tekenbureau
 • Alle eisen vindt u in de Regeling Omgevingsrecht

Na uw aanvraag

 • Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail met een bevestiging
 • Pas als u alle documenten en gegevens ingeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Als uw aanvraag niet compleet is, stuurt de gemeente u een mail waarin staat welke gegevens u nog moet opsturen. De tijd die u hiervoor krijgt telt niet mee in de behandelperiode

Behandelprocedure

 • Uw aanvraag kan op 2 manieren behandeld worden. Dit heet een behandelprocedure
  • Standaardprocedure (regulier, 8 weken)
  • Uitgebreide procedure (26 weken)
 • In de bevestigingsmail leest u welk proces voor uw aanvraag geldt
 • De gemeente mag deze behandeltijd met 6 weken verlengen. U krijgt een e-mail als dit nodig is
 • U krijgt het besluit via e-mail. Het besluit wordt ook gepubliceerd op overheid.nl

6 weken bezwaar of beroep

Reguliere procedure

 • U en andere personen die met het besluit te maken hebben (belanghebbenden), krijgen na verzending van het besluit nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken
 • U krijgt als aanvrager bericht als er bezwaar is
 • De dag nadat u de vergunning heeft ontvangen, mag u op eigen risico beginnen met de activiteiten als deze zijn terug te draaien. Het kan zijn dat u op eigen kosten de veranderingen moet terugdraaien als een bezwaar wordt geaccepteerd
 • Dit geldt niet als het gaat om een activiteit die niet is terug te draaien, zoals het kappen van bomen, het slopen van panden in een beschermd stadsgezicht of het wijzigingen van een monument. U mag dan pas starten met de activiteiten als de periode van bezwaar voorbij is. In het geval er een bezwaar is ingediend, zijn de werkzaamheden echter ook op eigen risico. Daarom raden wij u aan om nog niet te starten met de werkzaamheden. Wordt er tijdens de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening ingediend? Na beslissing van het verzoek mag u pas starten
 • Meer informatie over het starten met de activiteiten

Uitgebreide procedure

 • U en andere personen die met het besluit te maken hebben (belanghebbenden), kunnen na verzending van het besluit binnen 6 weken in beroep gaan
 • U krijgt als aanvrager bericht als er een beroep is ontvangen
 • U kunt na de beroepsperiode van 6 weken beginnen met de activiteiten, maar alleen als er bij de rechter geen voorlopige voorziening is gevraagd. Dat is een speciale regeling die u of een belanghebbende bij de rechtbank kan aanvragen

Melden als u begint

 • U moet altijd melden wanneer u begint met de (bouw)activiteiten
 • U doet dit voor de start van de bouw. In de vergunning staat wanneer u dat doet
 • U mailt dit naar bouwtoezicht@hilversum.nl

Naam op omgevingsvergunning veranderen

Wat kost het

 • De kosten verschillen per aanvraag. Zo kost een vergunning voor (ver)bouwen 3,4% van de aanneemsom (het bedrag waarvoor een bouwbedrijf het werk doet, zonder btw)
 • Er kunnen extra kosten bij komen, bijvoorbeeld voor afwijken van het bestemmingsplan
 • U vindt de kosten in de legesverordening (vanaf artikel 2.3)
 • U betaalt ook kosten als de vergunning niet wordt afgegeven of als u de aanvraag stopt
 • Bij een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen rekent de gemeente geen kosten