Appartementen

U gaat een gebouw verbouwen waardoor er minder of meer zelfstandige woningen ontstaan (bijvoorbeeld appartementen). U heeft dan een omgevingsvergunning nodig. Er gelden andere regels als u een gebouw geschikt wilt maken voor kamerbewoning.

Wat moet u weten

Haalbaarheidsonderzoek

  • Voordat u besluit een plan helemaal uit te werken, kunt u een haalbaarheidsonderzoek laten doen
  • U weet dan of de gemeente aan het plan kan meewerken
  • Gemiddeld duurt het 4 tot 6 weken voor u antwoord krijgt

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 

  • De nieuwe zelfstandige woningen moeten voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
  • Rookmelders die voldoen aan het nieuwbouwniveau van het Bouwbesluit (NEN 2555, o.a. gekoppeld aan het lichtnet) zijn verplicht in Hilversum

Parkeereisen

  • Voor de nieuwe woningen moeten parkeerplaatsen op eigen terrein worden aangelegd
  • Afhankelijk van de locatie en de waarde van de woningen moet er 1,3 tot 1,6 parkeerplaats per woning worden aangelegd

Splitsingsvergunning

Er is in Hilversum nog geen splitsingsvergunning nodig voor het kadastraal opsplitsen in appartementsrechten. Er kunnen grote problemen ontstaan bij splitsing en verkoop van illegaal gebouwde appartementen. Daarom adviseren wij om vóór een kadastrale splitsing een nauwkeurig onderzoek te doen naar de gegeven (verleende) vergunningen voor het betrokken gebouw. Verleende vergunningen zijn te bekijken bij het Streekarchief.

Wat moet u doen

Voor het verbouwen van een bestaand gebouw tot meerdere appartementen moet u in het Omgevingsloket het onderdeel 'overige veranderingen' invullen. Afhankelijk van het type verbouwing moet u misschien ook nog andere categorieën aanvinken.

Contact

Voor vragen belt u met 14 035 of stuurt u een e-mail naar omgevingsvergunning@hilversum.nl

Wat kost het

De kosten voor de vergunning hangen af van de aanvraag. Bekijk onze Legesverordening voor de kosten.

U betaalt deze kosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.