U heeft moeite met het betalen van de schoolkosten van uw kind. U kunt op verschillende manieren financiële hulp krijgen.

Wat moet u weten

  • Kindgebonden budget: Dit is financiële hulp voor de kosten voor kinderopvang en school. Voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Als u recht heeft op kindgebonden budget, krijgt u meestal vanzelf bericht van de Belastingdienst. U kunt ook zelf kindgebonden budget aanvragen als u denkt dat u hier recht op heeft
  • Tegemoetkoming scholieren: Dit is financiële hulp voor de schoolkosten voor jongeren van 18 tot en met 29 jaar in het voortgezet (speciaal) onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Dit kunt u aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  • Via de school: Vertel de school van uw kind dat u het financieel moeilijk heeft. Elke school heeft eigen regelingen
  • Kindpakket gemeente Hilversum: U kunt elk jaar geld krijgen voor de schoolkosten, reiskosten, zwemles, sport of hobby van uw kinderen van 0 tot en met 17 jaar
  • Stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren: U kunt uw kind laten meedoen aan activiteiten die door de school georganiseerd worden. Ook kosten voor schoolspullen kunnen worden vergoed. Voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar
  • Kinderhulp: Dit is financiële hulp voor wat er maar nodig is. Voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 20 jaar. Als ouder of jongere kunt u niet zelf een aanvraag indienen bij Kinderhulp. Alleen een docent, jeugdhulpverlener, maatschappelijk werker, bewindvoerder of wijkteam kan dit doen