Kindpakket

U heeft een laag inkomen of een uitkering. Vanuit het Kindpakket kunt u elk jaar geld krijgen voor uw kind. Bijvoorbeeld voor sport, school, luiers of zwemles.

Wat moet u weten

 • U heeft een inkomen (salaris) tot 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt
 • U heeft niet meer vermogen (uw totale bezit) dan de vermogensgrens. Voorbeelden van vermogen zijn spaargeld, een auto en een koopwoning
 • U bent 16 jaar of ouder en u zorgt voor 1 of meer minderjarige kinderen. Ook als u niet samenwoont met uw partner
 • Wij kijken naar de kosten die u echt heeft gemaakt. Bewaar uw bonnen of rekeningen dus goed. Wij kunnen hierom vragen
 • Hoeveel geld u krijgt, ligt aan de leeftijd van uw kind op de datum dat u de aanvraag doet
 • U kunt voor meerdere kinderen een aanvraag doen
 • Het Kindpakket geldt voor een periode van 12 maanden. Deze loopt altijd van 1 juli tot en met 30 juni
  • U kunt het hele jaar door een aanvraag doen
  • Uiterlijk 30 juni moet u de aanvraag gedaan hebben voor de 12 maanden die net geweest zijn
  • Als u op 1 juli of daarna een aanvraag doet, dan is dat voor de volgende 12 maanden
 • U moet elk jaar een nieuwe (herhaal)aanvraag doen. Dat gaat niet vanzelf

Hoeveel geld krijg ik

U krijgt maximaal per jaar:

 • Voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar: € 150 per kind
 • Voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar: € 275 per kind
 • Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar: € 575 per kind

Waarvoor is het Kindpakket

U kunt voor veel dingen een vergoeding aanvragen. Een paar voorbeelden:

 • Sporten: fitness, voetbal, tennis, zumba, enzovoort
 • Creatieve cursus: schilderen, zingen, muziekinstrument, enzovoort
 • Andere hobby's: scouting, schaken, programmeren, enzovoort
 • Voorstelling: theater, musical, muziekvoorstelling, dansvoorstelling
 • Museumjaarkaart
 • Schoolkosten of schoolkamp
 • Computer of laptop
 • Cadeautjes voor verjaardagen
 • Luiers en andere babyspullen
 • Zwemles voor een B-diploma of C-diploma
 • Reiskosten: NS-abonnement Dal Voordeel, abonnement voor de bus, metro of tram, ov-tegoed voor een persoonlijke ov-chipkaart
 • Identiteitsbewijs: een identiteitskaart of paspoort, inclusief pasfoto
 • Kinderfiets: U kunt 1 keer in de 4 jaar maximaal € 200 krijgen voor een kinderfiets voor kinderen vanaf 4 jaar

Nog meer mogelijkheden

Wat moet u doen

 • U vult het aanvraagformulier (pdf, 266 kB) in
 • U stuurt het ingevulde formulier naar de gemeente. Een postzegel is niet nodig:
  Gemeente Hilversum
  Antwoordnummer 1199
  1200 VB Hilversum
 • U kunt het formulier ook digitaal invullen en per e-mail verzenden. U stuurt het formulier dan naar sociaalplein@hilversum.nl

Meesturen

Als u een uitkering krijgt vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz hoeft u niets mee te sturen.

Als u een van deze uitkeringen niet krijgt, stuurt u deze documenten mee:

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs. Let op: geen rijbewijs
 • Een overzicht van uw inkomen van de laatste 3 maanden

 • Een zo compleet mogelijk overzicht van uw bezit en schulden

 • Als u in een minnelijk schuldentraject of wettelijk schuldentraject zit, stuur hier een bewijsstuk van mee

 • Kopie van afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden. Ook van uw minderjarige kinderen

Na uw aanvraag

 • Als u het aanvraagformulier en alle gevraagde documenten heeft ingeleverd, dan besluit de gemeente zo snel mogelijk. Dit duurt maximaal 8 weken
 • U krijgt een brief met de beslissing. Daarin staat of u geld krijgt en zo ja, hoeveel
 • Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u contact opnemen met degene die uw aanvraag beoordeeld heeft
 • U kunt ook direct bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Contact