Geld voor sport en uitjes

U heeft een laag inkomen of een uitkering. Vanuit de activeringsregeling kunt u elk jaar maximaal € 250 krijgen voor sporten, uitjes, uw identiteitskaart of telefoonabonnement.

Wat moet u weten

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U heeft een inkomen (salaris) tot 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt
 • U heeft niet meer vermogen (uw totale bezit) dan de vermogensgrens. Voorbeelden van vermogen zijn spaargeld, een auto en een koopwoning
 • U kunt maximaal € 250 krijgen
 • Wij kijken naar de kosten die u echt heeft gemaakt. Bewaar uw bonnen of rekeningen dus goed. Wij kunnen hierom vragen
 • De activeringsregeling geldt voor een periode van 12 maanden. Deze loopt altijd van 1 juli tot en met 30 juni
  • U kunt het hele jaar door een aanvraag doen
  • Uiterlijk 30 juni moet u de aanvraag gedaan hebben voor de 12 maanden die net geweest zijn
  • Als u op 1 juli of daarna een aanvraag doet, dan is dat voor de volgende 12 maanden
 • U moet elk jaar een nieuwe (herhaal)aanvraag doen. Dat gaat niet vanzelf

Waarvoor is de activeringsregeling

Er zijn heel veel activiteiten die u kunt doen. Een paar voorbeelden:

 • Sporten: fitness, voetbal, tennis, zumba, enzovoort
 • Creatieve cursus: schilderen, zingen, muziekinstrument
 • Voorstelling: theater, musical, muziekvoorstelling, dansvoorstelling
 • Museumjaarkaart
 • Abonnement bibliotheek
 • Reiskosten: NS-abonnement Dal Voordeel, abonnement voor de bus, metro of tram, ov-tegoed voor een persoonlijke ov-chipkaart
 • Identiteitsbewijs: een identiteitskaart of paspoort, inclusief pasfoto
 • Telefoon- en internetabonnement
 • Aanschaf van een digitaal apparaat (smartphone, tablet, laptop, computer)

Wat moet u doen

Aanvragen als u een bijstandsuitkering krijgt

Zonder partner

Met partner

Als u samenwoont met een partner, dan doet u de aanvraag samen. De ene persoon doet de aanvraag, de andere persoon vult een machtigingsformulier in. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

 1. U vult het online machtigingsformulier in. Aan het einde krijgt u een nummer. Bewaar dit nummer goed, want dit heeft u nodig tijdens de aanvraag
 2. U vult het aanvraagformulier voor de activeringsregeling in

Aanvragen als u geen bijstandsuitkering krijgt

 • Als u niet in de bijstand zit, dan vult u het aanvraagformulier (pdf, 290 kB) in
 • U stuurt het ingevulde formulier naar de gemeente. Een postzegel is niet nodig:
  Gemeente Hilversum

  Antwoordnummer 1199
  1200 VB Hilversum
 • U moet deze documenten meesturen:
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs. Let op: geen rijbewijs
  • Een overzicht van uw inkomen van de laatste 3 maanden, zoals loonstrookjes, uitkeringsspecificaties en alimentatie
  • Een zo compleet mogelijk overzicht van uw bezit en schulden
  • Als u in een minnelijk of wettelijk een schuldentraject zit, stuur dan hier een bewijsstuk van mee
  • Kopie van afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden. Ook van uw minderjarige kinderen

Na uw aanvraag

 • Als u het aanvraagformulier en alle gevraagde documenten heeft ingeleverd, dan besluit de gemeente zo snel mogelijk. Dit duurt maximaal 8 weken
 • U krijgt een brief met de beslissing. Daarin staat of u geld krijgt en zo ja, hoeveel
 • Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u contact opnemen met degene die uw aanvraag beoordeeld heeft
 • U kunt ook direct bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Contact