Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die door een beperking niet zelfstandig kunnen reizen. Of voor kinderen die bijzonder onderwijs volgen op een school die verder weg is. U kunt leerlingenvervoer aanvragen als de school op meer dan 6 kilometer van uw woning ligt.

Wat moet u weten

 • Niet elk kind heeft recht op leerlingenvervoer. De afstand van uw woning tot de best bereikbare school die voor uw kind geschikt is, telt mee. Het maakt ook uit naar welke soort school uw kind gaat. En we kijken naar hoe zelfstandig uw kind is
 • Vervoer Gooi en Vechtstreek is de vervoerder in Hilversum

Voorwaarden

 • De school ligt op minimaal 6 kilometer van de woning waar de leerling woont. De gemeente gebruikt hiervoor de kortste route volgens de ANWB-routeplanner
 • Leerlingenvervoer is voor leerlingen met een blijvende beperking. Dit betekent dat de beperking langer dan 3 maanden duurt. Bijvoorbeeld: slechtziendheid, blind of doof zijn, psychische problemen, een lichamelijke of verstandelijke beperking. Deze leerlingen gaan naar school:
  • In het speciaal basisonderwijs (SBO)
  • In het speciaal onderwijs (SO)
  • In het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • Op een gewone basisschool of middelbare school (regulier onderwijs): voor leerlingen die door hun beperking niet alleen naar school kunnen reizen
 • Leerlingenvervoer is soms ook bedoeld voor kinderen zonder beperking. Bijvoorbeeld:
  • Als u niet wilt dat uw kind naar de school gaat die wel minder dan 6 kilometer van de woning ligt. Dan moet u een brief schrijven waarin staat waarom u dat niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het voor u belangrijk is dat uw kind naar een joodse school of vrije school gaat (religieuze of levensbeschouwelijke grondslag)

Soorten leerlingenvervoer

De gemeente besluit welke soort leerlingenvervoer het best bij uw kind en uw situatie past:

 • Vergoeding voor vervoer met de fiets van € 0,09 per kilometer. Als de leerling niet zonder begeleiding naar school kan fietsen
 • Abonnement voor het openbaar vervoer. Als de leerling met begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen
 • Vergoeding voor eigen vervoer met de auto van € 0,19 per kilometer. Als er geen openbaar vervoer is
 • Taxibus (groepsvervoer) van Vervoer Gooi en Vechtstreek. Als de leerling niet zelf naar school kan reizen

Wat moet u doen

 • Stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@hilversum.nl met de naam en geboortedatum van uw kind, de school van uw kind, uw woonadres en uw telefoonnummer. Wij bellen u binnen 2 werkdagen terug
 • Als mailen niet lukt, kunt u tussen 9.00 en 13.00 uur bellen naar het Sociaal Plein op telefoonnummer (035) 629 27 00 en vragen naar een medewerker leerlingenvervoer

Na uw aanvraag

 • U hoort binnen 8 weken of u een leerlingenvervoer krijgt
 • Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u bezwaar maken

Contact

Wat kost het

Niet meebetalen

 • De leerling gaat naar het SO of VSO
 • De leerling gaat naar het SBO of regulier onderwijs en het jaarinkomen van uw gezin is lager dan € 28.450

Wel meebetalen

 • De leerling gaat naar het SBO of regulier onderwijs en het jaarinkomen van uw gezin is hoger dan € 28.450. Dit heet drempelbedrag
  • Het drempelbedrag is een vast bedrag per jaar
  • Hoeveel u moet betalen ligt aan het inkomen dat uw huishouden verdiende in de 2 jaar vóór het schooljaar waarvoor u de aanvraag doet
  • Het drempelbedrag is in het schooljaar 2022/2023 maximaal € 595