Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, handicap of gedragsproblemen. En voor kinderen die bijzonder onderwijs volgen op een school die verder dan 6 kilometer van huis afligt.

Wat moet u weten

 • Leerlingenvervoer is voor leerlingen die naar een van de onderstaande schoolsoorten gaan:
  o    leerlingen in het speciaal onderwijs (SO)
  o    leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  o    leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO)
  o    gehandicapte leerlingen in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs
  o    leerlingen die een reguliere basisschool bezoeken met een bijzondere richting (op basis van geloof of levensovertuiging) en die daarvoor ver moeten reizen
 • Daarnaast moet uw kind een toelaatbaarheidsverklaring van passend onderwijs of een indicatie voor cluster 1, 2, 3 of 4 hebben
 • Als ouder of verzorger blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind. Dat betekent dat u ervoor moet zorgen dat uw kind(eren) elke dag op tijd op school zijn 
 • Wanneer u uitdagingen ervaart met het halen en brengen vanwege uw werk, de aanwezigheid van andere kinderen of de reistijd naar school is dat geen reden voor de gemeente om leerlingenvervoer toe te kennen. U kunt hulp vragen in uw netwerk om dit op te lossen
 • Als u door geldproblemen uw kind niet naar school kunt brengen, kunt u hulp vragen aan Team inkomen of aan budgetcoaching
 • U kunt een zelfstandige vorm van leerlingenvervoer uitproberen. Denk hierbij aan reizen met openbaar vervoer onder begeleiding. Samen met de leerling en ouder wordt een persoonlijk reisplan gemaakt. Daarin is opgenomen welke ondersteuning nodig is om de leerling zelf naar school te laten reizen

Soorten leerlingenvervoer

De gemeente besluit welke soort leerlingenvervoer het best bij uw kind en uw situatie past:

 • Vervoer met de fiets: de gemeente kijkt eerst of uw kind zelfstandig of misschien onder begeleiding met de fiets naar school kan gaan. Uw kind kan dan in aanmerking komen voor een fietsvergoeding of het gebruik van een (aangepaste) fiets
 • Openbaar vervoer: als uw kind niet met de fiets naar school kan, dan kijkt de gemeente of uw kind met begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen. Het bedrag van de vergoeding is gelijk aan de goedkoopste reismogelijkheid volgens 9292.nl
 • Eigen vervoer: als u uw kind zelf met de auto naar school kunt brengen, is het mogelijk om een kilometervergoeding te krijgen. De kilometervergoeding wordt 2 keer per jaar uitbetaald, nadat wij uw declaratie hebben ontvangen
 • Groepsvervoer: als een kind niet met de fiets, (met begeleiding met) het openbaar vervoer of het eigen vervoer naar school gebracht kan worden, is vervoer in een taxibus mogelijk. Leerlingenvervoer per taxi is een vorm van groepsvervoer. Dat betekent dat er gereden wordt in een route met meerdere leerlingen. Als er leerlingen bij een bepaalde route bijkomen of afgaan, heeft dit invloed op de ophaaltijden. Om die reden kunnen ophaaltijden wisselen. Vervoer Gooi en Vechtstreek is de vervoerder in Hilversum 

Wat moet u doen

Leerlingenvervoer aanvragen of verlengen

 • U vraagt voor 1 juni 2024 leerlingenvervoer aan.  Alleen dan kunnen wij u vervoer vanaf de eerste schooldag bieden
 • Aanvragen doet u via een e-mail naar leerlingenvervoer@hilversum.nl met de naam en geboortedatum van uw kind en uw telefoonnummer
 • Wij bellen u binnen 2 werkdagen terug

Wijziging doorgeven

Als er iets verandert in de situatie van uw kind, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Maar geef dit uiterlijk 14 dagen voor de wijziging door. Mail de wijziging naar leerlingenvervoer@hilversum.nl. Geef in uw e-mail de volgende informatie door:

 • Naam van uw kind
 • Geboortedatum van uw kind
 • De wijziging
 • De datum wanneer de wijziging ingaat

U kunt de wijziging ook per post doorgeven. 
 

Contact

Voor vragen neemt u contact op met het Sociaal Plein. U vraagt naar een medewerker leerlingenvervoer.

Wat kost het

 • Als u een vergoeding krijgt voor de kosten van het leerlingenvervoer, dan moet u misschien een eigen bijdrage betalen. Hoe hoog de eigen bijdrage is, hangt af van uw inkomen en eventueel het inkomen van uw partner. Als de vergoeding voor het leerlingenvervoer wordt uitbetaald, wordt de eigen bijdrage daar eerst vanaf gehaald
 • Als de gemeente het leerlingenvervoer regelt, dan krijgt u een rekening thuisgestuurd. Hier staat hoe hoog de eigen bijdrage is. De eigen bijdrage moet u aan de gemeente betalen. Als u de eigen bijdrage niet op tijd betaalt, stopt het leerlingenvervoer
 • U betaalt geen eigen bijdrage als uw kind op een school voor speciaal (voorgezet) onderwijs zit