Studietoeslag bij een beperking

Studenten hebben vaak een bijbaan om hun studie te betalen. Als u een beperking of chronische ziekte heeft, is bijverdienen moeilijker. Dan kunt u misschien extra geld ontvangen. We noemen dit individuele studietoeslag. Dit is maximaal € 352,80 per maand.

Wat moet u weten

 • U heeft een beperking (lichamelijk, verstandelijk en/of psychisch)
 • U krijgt studiefinanciering volgens de Wet Studiefinanciering (WSF2000) of u krijgt een vergoeding volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
 • U staat ingeschreven bij de gemeente Hilversum
 • U krijgt geen Wajong-uitkering
 • U kunt niet bijverdienen tijdens uw studie
 • Hoeveel geld u krijgt, ligt aan uw leeftijd. U krijgt maximaal € 352,80 per maand
 • De individuele studietoeslag is geen lening die u moet terugbetalen. U mag het geld houden

Voorwaarden

Als u de individuele studietoeslag krijgt, let dan op het volgende:

 • Als u een stagevergoeding krijgt, geeft u dat aan ons door. U mag maximaal € 211,67 per maand houden. Als uw stagevergoeding hoger is, dan trekken wij dat af van de studietoeslag. Bij een stagevergoeding van € 220 per maand krijgt u dus € 8,33 per maand minder studietoeslag
 • Als u gaat werken terwijl u studietoeslag ontvangt, dan stoppen wij de studietoeslag. Geef het op tijd aan ons door als u kunt gaan werken. Het kan anders gebeuren dat u studietoeslag moet terugbetalen

Wat moet u doen

 • U vult het aanvraagformulier (pdf, 306 kB) in
 • U stuurt het ingevulde formulier naar de gemeente. Een postzegel is niet nodig:
  Gemeente Hilversum
  T.a.v. Team Inkomen
  Antwoordnummer 1199
  1200 VB Hilversum

Meesturen

 • Kopie geldig identiteitsbewijs. Let op: geen rijbewijs
 • Bewijs dat u studiefinanciering krijgt van DUO of dat u geld krijg van de WTOS
 • Contract of overeenkomst waarop staat hoeveel stagevergoeding u krijgt
 • Gegevens waaruit blijkt dat u naast uw studie niet kunt bijverdienen. Bijvoorbeeld een bewijs dat u in het doelgroepregister van het UWV staat. Of een bewijs dat u voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of praktijkonderwijs (PRO) heeft gevolgd. Als u zulke gegevens niet heeft, dan krijgt u een medisch onderzoek bij een arts. De gemeente regelt dit  

Na uw aanvraag

 • Als u het aanvraagformulier en alle gevraagde documenten heeft ingeleverd, dan besluit de gemeente zo snel mogelijk. Dit duurt maximaal 8 weken
 • U krijgt een brief met de beslissing. Daarin staat of u geld krijgt en zo ja, hoeveel
 • Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u contact opnemen met degene die uw aanvraag beoordeeld heeft
 • U kunt ook direct bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Contact