Kamers verhuren

Een gebouw verbouwen om er meerdere huishoudens in te laten wonen (meervoudige bewoning) mag alleen onder strenge voorwaarden. Het verhuren van 1 kamer mag vaak wel. Als u bijvoorbeeld uw woning deelt met iemand die niet bij uw eigen huishouden hoort (inwoning).

Wat moet u weten

Inwoning

 • Als u als hoofdbewoner uw woning deelt met iemand die niet bij uw eigen huishouden hoort. Bijvoorbeeld een student die bij iemand woont (wonen bij een hospita) of een mantelzorger
 • U heeft dan geen omgevingsvergunning nodig
 • Uw woning moet wel voldoen aan de eisen van veiligheid

Meervoudige bewoning

 • In bijna heel Hilversum is het gebruiken en verbouwen van gebouwen voor kamerverhuur (meervoudige bewoning) verboden. Maar met een omgevingsvergunning kan dit soms anders worden
 • U moet dan voldoen aan strenge voorwaarden. Deze staan in het bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning (kies voor plannen zoeken en zoek op plannaam Regeling meervoudige bewoning)
 • In de Regeling meervoudige bewoning staat onder andere:
  • Parkeernormen: minimaal 1 parkeerplek op eigen terrein per huishouden
  • Kwaliteit: minimale omvang 18 m2 per kamer
  • Bergruimte
 • De kans is in sommige gebieden van Hilversum klein dat u een vergunning krijgt. Bijvoorbeeld omdat er al veel mensen wonen of er al veel gebouwen worden gebruikt voor meervoudige bewoning

Vooronderzoek

 • Voordat u besluit een plan helemaal uit te werken, kunt u een vooronderzoek laten doen
 • U weet dan of de gemeente aan het plan kan meewerken
 • Gemiddeld duurt het 4 tot 6 weken voordat u antwoord krijgt

Beoordelen bij meervoudige bewoning

 • Eerst wordt gekeken of het plan aan de voorwaarden van het bestemmingsplan voldoet
 • Daarna wordt gekeken of het plan voldoet aan de eisen van veiligheid
  1. Het gebouw wordt mogelijk beoordeeld (inspectie)
  2. De gemeente maakt een afspraak met de eigenaar of beheerder voor de inspectie
  3. We gaan uit van de de algemene regels van Woningwet en Bouwbesluit 2012
  4. De eigenaar of beheerder krijgt een een lijst met verbeterpunten
  5. De verbeterpunten worden opgenomen in de vergunning
  6. De gemeente controleert of het gebouw geschikt is volgens de regels en eisen

Wat moet u doen

 • U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket
 • U kiest hierbij voor 'overige veranderingen'

Vragen

Bel met 14 035 of stuur een e-mail naar omgevingsvergunning@hilversum.nl.

Wat kost het

 • De kosten voor de vergunning hangen af van de aanvraag. Bekijk de legesverordening voor de kosten
 • U betaalt deze kosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt