Exploitatievergunning horeca

Als u een horecabedrijf begint, overneemt of verandert heeft u een exploitatievergunning nodig. U vraagt dit online aan. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig.

Wat moet u weten

 • Een vergunning is alleen nodig als bezoekers in uw zaak kunnen eten en drinken. Voor een afhaalzaak heeft u geen exploitatievergunning nodig. U mag dan geen tafels, bar of stoelen plaatsen en geen terras hebben!
 • Voor onder andere bedrijfskantines, slijterijen, zorginstellingen, crematoria, rouwcentra, begraafplaatsen, heeft u geen exploitatievergunning nodig
 • U vraagt wel een exploitatievergunning aan als:  
  • U een horecabedrijf start of overneemt
  • De rechtsvorm van het horecabedrijf wijzigt (bijvoorbeeld van bv naar eenmanszaak)
  • U het bedrijf uitbreidt of verbouwt
  • U een terras start of uitbreidt

Voorwaarden

 • Een exploitatievergunning is persoonlijk en kan niet aan anderen worden doorgegeven
 • Iedere leidinggevende is minimaal:  
 • 18 jaar als het bedrijf geen alcohol verkoopt
 • 21 jaar als het bedrijf alcohol verkoopt of een coffeeshop is
 • De leidinggevende is van goed levensgedrag en staat niet onder curatele
 • Elke ondernemer is automatisch leidinggevende
 • Bij een bedrijf dat alcohol verkoopt heeft iedere leidinggevende de Verklaring Sociale HygiĆ«ne nodig  
 • Tijdens openingstijden moet minimaal 1 leidinggevende die op het aanhangsel staat aanwezig zijn
 • Voor een horecabedrijf moet u ook een milieumelding doen. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig
 • Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik moet aanvragen
 • Als u kansspelautomaten heeft, vraagt u daarvoor een aanwezigheidsvergunning  aan. U moet dan ook een alcoholwetvergunning hebben

Contact

Als u vragen heeft kunt u bellen met 14 035 en vragen naar cluster Horeca. U kunt ook mailen naar horeca@hilversum.nl

Wat moet u doen

Meesturen

 • Kopie geldig paspoort of ID-kaart (geen rijbewijs) van aanvrager, alle ondernemers, leidinggevenden en leningverstrekkers
 • Arbeidsovereenkomsten tussen ondernemer en leidinggevenden op het aanhangsel  
 • Huur-, koop- en/of pachtovereenkomst van het pand en/of de onderneming
 • Situatietekening en/of bouwtekening van het horecabedrijf met eventuele terrassen (schaal 1:100, geef ook duidelijk aan wat de maten zijn en hoe de lokaliteiten heten)  
 • Formulier Wet Bibob. U kunt dit aanvragen, invullen en ondertekend met gevraagde bijlagen uploaden bij uw vergunningaanvraag

Na uw aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens ingeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • De gemeente heeft 8 weken de tijd om op uw aanvraag te beslissen en mag deze termijn met 8 weken verlengen

Wat kost het

Bekijk ook