Alcoholwetvergunning voor verenigingen en stichtingen

U wilt alcohol verkopen in bijvoorbeeld een sportkantine of buurthuis. U moet een alcoholwetvergunning (paracommercieel) aanvragen. Vroeger heette deze vergunning de drank- en horecavergunning.

Wat moet u weten

Voorwaarden

 • Iedere leidinggevende in de aanvraag is minimaal 21 jaar oud
 • Minimaal 2 leidinggevenden hebben de Verklaring Sociale Hygiëne (SVH) en zijn opgenomen in het register SVH
 • Als er veranderingen zijn, bijvoorbeeld een vergroting van de kantine, moet u opnieuw een vergunning aanvragen
 • U verkoopt geen alcohol aan jongeren onder 18 jaar

Contact

Als u vragen heeft kunt u bellen met 14 035 en vragen naar team Horeca. U kunt ook mailen naar horeca@hilversum.nl

Wat moet u doen

Meesturen

 • Van elke leidinggevende (ondernemer, bestuurder of werknemer) een kopie geldig identiteitsbewijs
 • Als de leidinggevende in loondienst is: een geldige arbeidsovereenkomst. Als de leidinggevende niet in loondienst is: een intentieverklaring
 • Formulier Wet Bibob. U kunt deze downloaden en stuurt het ingevuld mee
 • Lijst met barvrijwilligers die een cursus Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) hebben gevolgd
 • Bestuursreglement alcoholgebruik. Bekijk dit voorbeeld van NOCNSF
 • Situatietekening van kantine of horeca. Ook de terrassen laten zien, als die er zijn (schaal 1:100, geef ook duidelijk aan wat de maten zijn)
 • Statuten van de vereniging of stichting

Na uw aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens ingeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Als u voor het eerst een vergunning aanvraagt, kan het maximaal 6 maanden duren voor u de vergunning in bezit heeft. Doe uw aanvraag daarom op tijd
 • Als u daarna een nieuwe aanvraag instuurt, bijvoorbeeld voor een aanpassing, dan duurt de aanvraag maximaal 8 weken

Wat kost het

 • € 498,00
 • Het aanpassen van leidinggevenden op de vergunning kost minimaal € 74,00

U betaalt de kosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.