Alcoholwetvergunning voor verenigingen en stichtingen

U wilt alcohol verkopen in bijvoorbeeld een sportkantine of buurthuis. U moet een Alcoholwetvergunning (paracommercieel) aanvragen. Vroeger heette deze vergunning de Drank- en Horecawetvergunning.

Wat moet u weten

Voorwaarden

 • Iedere leidinggevende in de aanvraag is minimaal 21 jaar oud
 • Para-commerciële rechtspersonen hoeven slechts 2 leidinggevenden bij de vergunning aan te melden. Alleen deze 2 leidinggevenden hebben de Verklaring Sociale Hygiëne (SVH) nodig. Wilt u toch meer leidinggevenden aanmelden, dan hebben de extra leidinggevenden ook de Verklaring Sociale Hygiëne nodig
 • Als er veranderingen zijn, bijvoorbeeld een vergroting van de kantine of een wijziging van de rechtspersoon, dan moet u opnieuw een vergunning aanvragen
 • U verkoopt geen alcohol aan jongeren onder 18 jaar

Wat moet u doen

Meesturen

 • Kopie geldig paspoort of ID-kaart (geen rijbewijs) van elke leidinggevende (ondernemer, bestuurder of werknemer) 
 • Formulier Wet Bibob. U kunt deze downloaden bij uw vergunningaanvraag en stuurt het ingevuld en ondertekent mee met de gevraagde bijlagen
 • Lijst met barvrijwilligers die een cursus Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) hebben gevolgd
 • Bestuursreglement alcoholgebruik. Bekijk dit voorbeeld van NOCNSF
 • Situatie- en/of bouwtekening van kantine of andere horeca lokaliteiten met eventuele terrassen. Schaal 1:100: geef ook duidelijk aan wat de maten zijn en hoe de lokaliteiten heten
 • Statuten van de vereniging of stichting

Na uw aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens ingeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Als u voor het eerst een vergunning aanvraagt, kan het maximaal 6 maanden duren voor u de vergunning in bezit heeft. Doe uw aanvraag daarom op tijd

Wat kost het

 • € 498,00
 • Het aanpassen van leidinggevenden op de vergunning kost minimaal € 74,00

U betaalt de kosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.

Contact

Als u vragen neemt u contact op met team Horeca via 14 035 of horeca@hilversum.nl.