Alcoholwetvergunning voor horeca en slijterijen

U wilt alcohol verkopen in een horecazaak of slijterij. U moet een Alcoholwetvergunning (commercieel) aanvragen. Vroeger heette deze vergunning de Drank- en Horecawetvergunning.

Wat moet u weten

Voorwaarden

 • Iedere leidinggevende die u op het aanhangsel bij de vergunning wilt plaatsen heeft een Verklaring Sociale Hygiëne nodig  
 • De leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar oud
 • De leidinggevenden staan niet onder curatele en zijn van goed levensgedrag. Tijdens openingstijden moet minimaal 1 leidinggevende die op het aanhangsel staat aanwezig zijn
 • Als de eigenaar, het gebouw of de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld van BV naar eenmanszaak, of extra vennoten bij een VOF) moet u opnieuw een vergunning aanvragen
 • U verkoopt geen alcohol aan jongeren onder 18 jaar

Wat moet u doen

Meesturen

 • Kopie geldig paspoort of ID-kaart (geen rijbewijs) van aanvrager en alle (nieuwe) leidinggevenden en leninggevers
 • Arbeidsovereenkomsten tussen ondernemer en leidinggevenden  
 • Formulier Wet Bibob. U kunt deze downloaden bij uw vergunningaanvraag en stuurt het ingevuld en ondertekent mee met de gevraagde bijlagen
 • Huur-, koop- en/of pachtovereenkomst van het pand en/of de onderneming 
 • Situatietekening van het slijters- of horecabedrijf met eventuele terrassen. Schaal 1:100: Geef ook duidelijk aan wat de maten zijn en hoe de lokaliteiten heten

Na uw aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens ingeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Het besluit voor een vergunning duurt ongeveer 8 weken en kan, indien nodig, daarna met 8 weken verlengd worden

Wat kost het

U betaalt de kosten ook als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt.

Contact

Als u vragen heeft neemt u contact op met team Horeca via 14 035 of horeca@hilversum.nl.