Aanpassen leidinggevende

U wilt een leidinggevende aan uw alcoholwetvergunning of exploitatievergunning toevoegen of eruit verwijderen. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig.

Wat moet u weten

 • U meldt nieuwe leidinggevenden zo snel mogelijk aan
 • Als leidinggevenden niet meer in het bedrijf werken moet u ze binnen 1 maand afmelden
 • Iedere leidinggevende is minimaal:
  • 18 jaar als het bedrijf geen alcohol verkoopt
  • 21 jaar als het bedrijf alcohol verkoopt of een coffeeshop is
 • De leidinggevenden zijn van goed levensgedrag en staan niet onder curatele. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld geen zware boetes of veroordelingen op hun naam hebben staan
 • Bij een bedrijf dat alcohol verkoopt moet iedere leidinggevende de Verklaring Sociale Hygiëne (SVH) hebben en zijn opgenomen in het register van het SVH
 • Tijdens openingstijden moet minimaal 1 leidinggevende die genoemd is in de vergunning in het bedrijf aanwezig zijn

Contact

Wat moet u doen

Meesturen

 • Per leidinggevende een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • Per leidinggevende een ondertekende arbeidsovereenkomst. Bij een vereniging of stichting een intentieverklaring

Behandeling aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens heeft ingeleverd, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Als u de melding heeft gedaan, krijgt u van de gemeente een ontvangstbevestiging en kan de leidinggevende meteen aan de slag
 • Na controle met de regels uit de Horecaverordening Hilversum 2021, alcoholwetvergunning en de Wet Bibob krijgt u van ons een aangepaste bijlage voor uw vergunning(en) toegestuurd
 • De totale aanvraag duurt maximaal 8 weken

Wat kost het

 • Als u een leidinggevende afmeldt bij de aanmelding van een nieuwe leidinggevende betaalt u alleen de kosten voor de aanmelding. De kosten hiervan staan in de tabellen hieronder. U betaalt dan niet ook voor het verwijderen van een leidinggevende
 • Als u alleen een leidinggevende verwijdert, dan betaalt u de kosten zoals deze in de tabellen hieronder staan

Geen verkoop alcohol

Kosten aanpassen leidinggevende zonder alcoholverkoop

Aantal leidinggevenden toevoegen of verwijderen

Aanvraag met DigiD of eHerkenning

Aanvraag via mail of post

1

€ 52,75

€ 158,50

2

€ 79,25

€ 211,40

3

€ 105,70

€ 264,25

4

€ 132,15

Niet van toepassing

5 (of meer, is maximumbedrag)

€ 158,50

Niet van toepassing

Wel verkoop alcohol

Kosten aanpassen leidinggevende met alcoholverkoop

Aantal leidinggevenden toevoegen of verwijderen

Aanvraag met DigiD of eHerkenning

Aanvraag via mail of post

1

€ 74,00

€ 189,90

2

€ 148,00

€ 385,50

3

€ 222,00

€ 578,35

4

€ 296,00

Niet van toepassing

5 (of meer, is maximumbedrag)

€ 370,00

Niet van toepassing