Subsidieregelingen

Maatschappelijke organisaties kunnen geld aanvragen bij gemeente voor activiteiten die helpen kinderen veilig en gezond te laten opgroeien.
U wilt geld (subsidie) aanvragen voor een activiteit in uw wijk of buurt.
U bent een werkgever en u neemt iemand met een arbeidsbeperking in dienst. Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen. Dit heet loonkostensubsidie.
U wilt geld (subsidie) aanvragen voor een activiteit die buiten de standaard subsidieregelingen valt.
Verenigingen, cultuurinstellingen en maatschappelijke voorzieningen kunnen subsidie aanvragen wanneer zij in 2022 en/of 2023 te lijden hebben gehad onder de gestegen energielasten. Deze subsidie voorziet in een eenmalige compensatie. U vraagt de subsidie uiterlijk 31 december 2023 aan.