Subsidies cultuur

U bent partner van Stichting Cultuur Netwerk Hilversum. U wilt geld (subsidie) aanvragen om culturele activiteiten te organiseren, die passen bij de doelen van de Corona Herstelagenda Cultuur.
Uw organisatie is onderdeel van de culturele basisinfrastructuur. U wilt geld (subsidie) aanvragen voor het betalen van vaste kosten.
Subsidie voor jongeren cultuur is bedoeld om culturele activiteiten te organiseren voor jongeren. De subsidie kan worden aangevraagd door jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 27 jaar, culturele instellingen en culturele professionals.