Subsidies cultuur

Uw organisatie ontvangt al meerdere jaren een structurele subsidie als bijdrage. U kunt zeker stellen door een meerjaren basissubsidie aan te vragen.
Subsidie voor jongeren cultuur is bedoeld om culturele activiteiten te organiseren voor jongeren. De subsidie kan worden aangevraagd door jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 27 jaar, culturele instellingen en culturele professionals.