Herinrichten straten

De gemeente gaat de riolering vervangen en de Eikbosserweg tussen de Diependaalselaan en Kolhornseweg opnieuw inrichten. Daarbij sluiten we aan op beleid tegen hittestress, voor meer biodiversiteit en het mobiliteitsbeleid.
De wegen in Trompenberg oost worden vervangen. Tijdens de vervanging van de wegen wordt de verkeerssituatie opnieuw ingericht. Hiermee wordt de verkeersveiligheid in de buurt verbeterd.
De wegen, stoepen en riolering van de Stroeslaan worden vervangen. Er komt ruimte voor meer groen. Met de nieuwe inrichting is de Stroeslaan bestand tegen meer zware regenbuien, droogte en hitte.