Vergunningen en meldingen voor ondernemers

Omgevingsvergunning aanvragen, commissie Welstand, bestemmingsplannen, bouwen in de stad (BLVC-plan), vooronderzoek bouwactiviteiten, mobiele puinbreker melden, beschermde dieren en bouwactiviteiten
U organiseert een feest in uw bedrijf, vereniging of buurthuis en u verwacht veel geluid of licht te maken. U moet dat op tijd bij de gemeente melden.
U wilt een feest geven in bijvoorbeeld uw tuin (eigen terrein) waarbij de omgeving last kan hebben van het geluid. Dit moet u melden.
U wilt weten waar en wanneer u spullen mag verkopen op straat (venten) in Hilversum. U heeft hiervoor geen toestemming nodig, maar er zijn wel regels waar u zich aan moet houden.
U wilt een evenement organiseren waar iedereen mag komen. Bijvoorbeeld een braderie, optocht of herdenking. Dan moet u soms een vergunning aanvragen.
U betaalt precariobelasting als u voorwerpen plaatst op, onder of boven gemeentegrond.
Voor uw bedrijf gelden milieuregels. Deze staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en in het Omgevingsplan. De milieuregels gelden voor milieubelastende activiteiten (bij bedrijven).