Vergunningen en meldingen voor ondernemers

Omgevingsvergunning aanvragen, commissie Welstand, bestemmingsplannen, bouwen in de stad (BLVC-plan), vooronderzoek bouwactiviteiten, mobiele puinbreker melden, beschermde dieren en bouwactiviteiten
U organiseert een feest in uw bedrijf, vereniging of buurthuis en u verwacht veel geluid of licht te maken. U moet dat op tijd bij de gemeente melden.
U wilt een feest geven in bijvoorbeeld uw tuin (eigen terrein) waarbij de omgeving last kan hebben van het geluid. Dit moet u melden.
U heeft een bedrijf of instelling in een vergunningsgebied en wilt uw werknemers tijdens werkdagen in dit gebied laten parkeren.
U wilt weten waar en wanneer u spullen mag verkopen op straat (venten) in Hilversum. U heeft hiervoor geen toestemming nodig, maar er zijn wel regels waar u zich aan moet houden.
U wilt een evenement organiseren waar iedereen mag komen. Bijvoorbeeld een braderie, optocht of herdenking. Dan moet u soms een vergunning aanvragen.
U betaalt precariobelasting als u voorwerpen plaatst op, onder of boven gemeentegrond.