Feest op eigen terrein melden

U moet een melding maken van een feest op eigen terrein waarbij de omgeving last kan hebben van het geluid. Er zijn voorwaarden voor het geven van een feest op eigen terrein. Eigen terrein is bijvoorbeeld uw tuin, dakterras of oprit.

Invoering Omgevingswet

Op dit moment bereiden wij onze website en telefonische dienstverlening voor op de invoering van de Omgevingswet. De informatie die wij nu op de website aanbieden gaat over de situatie tot en met 31 december 2023. De komende tijd zullen wij de informatie op deze website aanvullen.

Wat moet u weten

 • U mag maximaal 1 keer per jaar per adres een feest op eigen terrein organiseren
 • Het feest mag worden georganiseerd tussen 12.00 en 23.00 uur (zondag tot en met donderdag) of tussen 12.00 en 0.00 uur (vrijdag en zaterdag)
 • U meldt het feest minimaal 10 werkdagen van tevoren
 • Buren moeten uiterlijk 3 dagen vóór het feest een brief ontvangen. In deze brief zet u wanneer het feest is, wie de contactpersoon tijdens het feest is en op welk telefoonnummer die persoon te bereiken is
 • U zorgt ervoor dat uw bezoek rustig aankomt en vertrekt
 • Het geluid van uw feest mag maximaal 80 decibel zijn. Dit is het geluid van muziek, zang en spraak. En gemeten op 5 meter van de geluidsinstallatie
 • U moet luisteren naar aanwijzingen van de politie, brandweer of ambtenaar
 • Als u zich niet aan de voorwaarden houdt, kan het zijn dat uw feest moet stoppen of ontruimd wordt

Ontheffing

 • Als uw feest niet aan de genoemde voorwaarden voldoet, dan heeft u een ontheffing geluidsoverlast nodig. Bijvoorbeeld omdat u meer geluid gaat maken of een langer feest wilt geven. Een ontheffing is een toestemming om een bepaalde activiteit uit te voeren
 • Het college van burgemeester en wethouders kan de ontheffing geven. Dit gebeurt alleen in bijzondere gevallen

Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar toezicht.milieu@hilversum.nl

Wat kost het

 • Een melding doen is gratis
 • Een ontheffing geluidoverlast kost € 41,40

U betaalt deze kosten ook als de ontheffing niet wordt gegeven of als de aanvraag stopt.