Feest in uw bedrijf melden

U organiseert een feest in uw bedrijf, vereniging of buurthuis. Waarbij u veel geluid maakt of meer licht gebruikt. U meldt dat minimaal 10 werkdagen voor uw feest. Daardoor mag u meer geluid en licht maken. Soms heeft u een ontheffing nodig. Deze vraagt u minimaal 6 weken voor het feest aan.

Invoering Omgevingswet

Op dit moment bereiden wij onze website en telefonische dienstverlening voor op de invoering van de Omgevingswet. De informatie die wij nu op de website aanbieden gaat over de situatie tot en met 31 december 2023. De komende tijd zullen wij de informatie op deze website aanvullen.

Wat moet u weten

 • U moet de melding minimaal 10 werkdagen voor uw feest doen. U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging van de melding. Uw feest mag dan doorgaan
 • U kunt maximaal 6 meldingen per jaar doen. Hiervan mogen er 4 voor een feest buiten zijn, op eigen terrein
 • Buren moeten minstens 3 dagen voor het feest een brief ontvangen over het feest
 • Het maximale geluidsniveau mag niet meer zijn dan 80 dB(A) en 90 dB(C). Dit is gemeten op 5 meter van de gevel van uw bedrijf. Voor een feest buiten is dit 5 meter vanaf uw terras
 • Het extra geluid of licht mogen niet eerder starten dan 07.00 uur. Muziek mag niet eerder starten dan 10.00 uur
 • U kunt als sportvereniging melden dat de sportverlichting langer dan tot 23:00 aan is. Dit mag maximaal 6 keer per jaar. U geeft dit aan bij uw melding
 • Uw feest binnen mag op zijn laatst om 00.00 uur stoppen. Of een half uur voor de sluitingstijd die voor u geldt in de Horecaverordening
 • Uw feest buiten moet altijd om 23.00 uur stoppen
 • U voldoet aan de voorwaarden van artikel 4.8.3. van de algemene plaatselijke verordening

Langer open

Als u door een feest langer geopend bent, dan heeft u daarvoor een ontheffing nodig. Een ontheffing is een toestemming van de gemeente. De ontheffing moet minimaal 6 weken van tevoren worden aangevraagd.

 • Commerciële horecabedrijven: maximaal 4 keer per jaar
 • Sportverenigingen: maximaal 4 keer per jaar tot uiterlijk 04.00 uur
 • Club- en buurthuizen: maximaal 4 keer per jaar tot uiterlijk 02.00 uur

Schenktijden

Wilt u als vereniging of stichting langere schenktijden? Vraag dan ook een ontheffing schenktijden aan.

 • U kunt deze ontheffing maximaal 6 keer per jaar aanvragen
 • U vraagt de ontheffing minimaal 4 weken vóór het feest aan

Vragen

Wat kost het

Een melding doen voor het maken van meer geluid of het langer aan laten van de sportverlichting is gratis.