Feest in uw bedrijf melden

U organiseert een feest in uw bedrijf, vereniging of buurthuis. Waarbij u veel geluid maakt of meer licht gebruikt. U meldt dat minimaal 10 werkdagen voor uw feest. Daardoor mag u meer geluid en licht maken. Soms heeft u een ontheffing nodig. Deze vraagt u minimaal 6 weken voor het feest aan.

Wat moet u weten

 • U moet de melding minimaal 10 werkdagen voor uw feest doen. U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging van de melding. Uw feest mag dan doorgaan
 • U kunt maximaal 6 meldingen per jaar doen. Hiervan mogen er 4 voor een feest buiten zijn, op eigen terrein
 • Buren moeten minstens 3 dagen voor het feest een brief ontvangen over het feest
 • Het maximale geluidsniveau mag niet meer zijn dan 80 dB(A) en 90 dB(C). Dit is gemeten op 5 meter van de gevel van uw bedrijf. Voor een feest buiten is dit 5 meter vanaf uw terras
 • Het extra geluid of licht mogen niet eerder starten dan 07.00 uur. Muziek mag niet eerder starten dan 10.00 uur
 • U kunt als sportvereniging melden dat de sportverlichting langer dan tot 23:00 aan is. Dit mag maximaal 6 keer per jaar. U geeft dit aan bij uw melding
 • Uw feest binnen mag op zijn laatst om 00.00 uur stoppen. Of een half uur voor de sluitingstijd die voor u geldt in de Horecaverordening
 • Uw feest buiten moet altijd om 23.00 uur stoppen
 • U voldoet aan de voorwaarden van artikel 4.8.3. van de algemene plaatselijke verordening

Langer open

Als u door een feest langer geopend bent, dan heeft u daarvoor een ontheffing nodig. Een ontheffing is een toestemming van de gemeente. De ontheffing moet minimaal 6 weken van tevoren worden aangevraagd.

 • Commerciële horecabedrijven: maximaal 4 keer per jaar
 • Sportverenigingen: maximaal 4 keer per jaar tot uiterlijk 04.00 uur
 • Club- en buurthuizen: maximaal 4 keer per jaar tot uiterlijk 02.00 uur

Schenktijden

Wilt u als vereniging of stichting langere schenktijden? Vraag dan ook een ontheffing schenktijden aan.

 • U kunt deze ontheffing maximaal 6 keer per jaar aanvragen
 • U vraagt de ontheffing minimaal 4 weken vóór het feest aan

Vragen

Wat kost het

Een melding doen voor het maken van meer geluid of het langer aan laten van de sportverlichting is gratis.