Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegen en makkelijker maken. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten of een dakkapel op een woning te plaatsen.

Wat moet u weten

 • De Omgevingswet geldt voor iedereen in Nederland. Belangrijke onderdelen van de Omgevingswet zijn de Omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning
 • De Omgevingswet bekijkt de omgeving waarin u woont, werkt en leeft als 1 geheel
 • De regels in de wet gaan over thema’s zoals:
  • Bouwen en cultureel erfgoed
  • Milieu en duurzaamheid
  • Water en bodem
  • Natuur en gezondheid
  • Sport en bewegen
 • In de Omgevingswet staan regels over het samen bedenken van ideeën en ontwikkelingen in de stad. Dit noemen we participatie
 • U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld van plan bent uw huis te verbouwen, een boom te kappen of ergens een bedrijf of buurthuis wilt beginnen
 • Het kan ook zijn dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in uw omgeving gaat (ver)bouwen. In dat geval kunt u meedenken over ontwikkelingen in uw buurt

Meepraten over ontwikkelingen in Hilversum

Het is belangrijk om op tijd in gesprek te gaan over (ver)bouwplannen. Of het nu gaat om plannen van de overheid, een ontwikkelaar of van u of uw buren. U kunt actief over deze plannen meepraten, of andere oplossingen en creatieve ideeën aandragen. Dat noemen we participatie.

In de Omgevingswet staan regels over participatie voor ideeën (initiatieven) en ontwikkelingen in de stad. En als u een vergunning aanvraagt, moet u als initiatiefnemer aangeven of u buren en bewoners in de omgeving bij uw plannen heeft betrokken, hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst is. Om u daarmee op weg te helpen is de leidraad 'Betrek de omgeving' opgesteld.

Omgevingsvisie Hilversum 2040

In de ontwerp Omgevingsvisie Hilversum 2040 staat hoe de gemeente, inwoners, ondernemers en organisaties denken over de toekomst van Hilversum. Het gaat om onderwerpen als duurzaamheid, groen, bouwen, verkeer, gezondheid en veiligheid. In de Omgevingsvisie staat ook wat de gemeente wil verbeteren, wat zij wil houden en beschermen. Het is een visie voor een langere periode, tot 2040.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan. In het omgevingsplan komen alle regels over de leefomgeving binnen de gemeente te staan. Daarmee wordt het omgevingsplan veel uitgebreider dan het bestemmingsplan.

Omgevingsvergunning

De Omgevingsvergunning blijft. Wel is het zo dat de gemeente zoveel mogelijk met algemene regels wil werken waarin is aangegeven wat wel kan en zo weinig mogelijk met vergunningen.

Wat gaat er veranderen

 • Door het samenvoegen van allerlei landelijke wetten en regels over de omgeving ontstaat meer overzicht
 • Voor de beslissing op een aanvraag is straks 1 organisatie verantwoordelijk. Dit is meestal de gemeente 
 • Als u een vergunning aanvraagt, moet u aangeven of u uw buren en bewoners in de omgeving bij uw plannen heeft betrokken, hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst is. Hiervoor wordt een participatieleidraad opgesteld 
 • Het bestemmingsplan verdwijnt. Hiervoor in de plaats komt het omgevingsplan
 • Het Omgevingsloket is de centrale plek waar digitale informatie over de leefomgeving onder de Omgevingswet samenkomt. Zo kan iedereen deze informatie straks op 1 plek bekijken en direct gebruiken voor bijvoorbeeld een vergunningcheck of het aanvragen van omgevingsvergunning. Het Omgevingsloket is onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Contact

Voor vragen over de Omgevingswet in Hilversum neemt u contact op via omgevingswet@hilversum.nl.

Bekijk ook