Kinderen, onderwijs en sport

Vanaf 5 jaar moet een kind naar school. Dat heet leerplicht. Controle op de leerplicht ligt bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken.
U heeft vragen over opvoeding, gratis en goedkope hulp en activiteiten voor kinderen, logopedie, jeugdhulp, kindermishandeling en het kindpakket van de gemeente.
De buurtsportcoaches van Hilversum organiseren sport- en beweegactiviteiten zodat iedereen gezond kan bewegen en sporten.
U heeft een laag inkomen of een uitkering. Vanuit de Activeringsregeling kunt u elk jaar maximaal € 250 krijgen voor sporten of uitjes.