Sportontmoeting Hilversum

Voor de 22e keer komen mensen uit de sport, het onderwijs, maatschappelijke betrokken organisaties en de politiek, samen om te praten over sport in Hilversum. Dit gebeurt op donderdag 13 april 2023 van 19.30 uur tot 22.30 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis.

Het programma voor deze Sportontmoeting gaat over het nieuwe sport- en beweegbeleid voor de Hilversummers. Uw inbreng is hiervoor van groot belang. Juist door inbreng van organisaties uit Hilversum is de Sportontmoeting een groot succes.

Ontwikkelingen en cijfers

Karin van der Maat, manager Waarde van sport en bewegen bij Kenniscentrum Sport en Bewegen, schets in haar presentatie de huidige- en toekomstige trends en ontwikkelingen in het sport- en beweeglandschap. Zij geeft ons verder een helder beeld van landelijke- en lokale cijfers die betrekking hebben op sport, bewegen en gezondheid.

Samen aan de slag voor nieuw sport- en beweegbeleid

Interactief gaan we samen aan de slag voor nieuw sport- en beweegbeleid. Beleid dat nog meer mensen in beweging krijgt én houdt! Op deze avond werpt u een frisse blik op kansen voor sporten en bewegen in Hilversum. Stap uit de geijkte denkpaden en in de wereld van anders en creatief denken!

Het resultaat is concrete input voor het sport- en beweegbeleid. Vaak uit onverwachte hoek. Met snelheid, interactie en een lach begeleiden Etienne, Daniëlle en Kyra van Start2Create de sessie.

Kortom, het belooft weer een boeiende avond te worden met veel ruimte voor inbreng van de deelnemers en voor ontmoeting.

Voor wie

Iedereen die sport en bewegen in Hilversum een warm hart toedraagt, is welkom. Wij rekenen op de aanwezigheid van: sportverenigingen (bestuurders en actieve verenigingsmensen), het onderwijs (directies, vakleerkrachten en contactpersonen sport), sport gerelateerde maatschappelijk betrokken organisaties (zoals de gezondheidssector, welzijnsorganisatie en bedrijfsleven), de buurtsportcoaches maar zeker ook op sport betrokken inwoners en raadsleden.

Contact

Voor vragen over Sportontmoeting Hilversum mailt u naar sportinfo@hilversum.nl

Karin van der Maat, manager Waarde van sport en bewegen bij Kenniscentrum Sport en Bewegen

Etienne, Kyre en Danielle van Start2create