Aanvraag om handhaving

Een melding of een verzoek om handhaving zijn 2 verschillende dingen. In beide gevallen wilt u iets melden aan de gemeente. U wilt samen met de gemeente tot een oplossing komen.

Melding doen

  • Een melding kan bijvoorbeeld gaan over bouwen zonder vergunning, zwerfvuil, scooteroverlast, overlast van horeca of bedrijven of strijd met een bestemmingsplan
  • De gemeente beslist of zij iets doet met uw melding, maar neemt daarover geen officieel besluit. De gemeente probeert wel te helpen om het probleem op te lossen
  • U kunt een melding online doen (anoniem doen of via DigiD) of via 14 035

Aanvraag om handhaving

  • U doet een aanvraag om handhaving als u vermoedt dat iemand zich niet aan de regels van de gemeente houdt. Het moet gaan om situaties waar iemand zich niet houdt aan de wet en regels (overtreding)
  • De overtreding komt regelmatig voor en u heeft al eerder een melding gedaan. Dat was volgens u niet voldoende om de overlast aan te pakken
  • U kunt alleen schriftelijke een aanvraag om handhaving doen. U moet op deze brief uw handtekening zetten
  • U kunt alleen een aanvraag onder uw eigen naam opsturen
  • Stuur uw brief naar: Postbus 9900, 1201 GM Hilversum. U kunt uw brief ook persoonlijk afgeven op het Stadskantoor: Oude Enghweg 23
  • U moet zelf betrokken zijn bij de situatie. Voorbeeld: In het cafĂ© beneden uw woning is het terras na sluitingstijd nog open of een bedrijf maakt meer herrie dan mag
  • De gemeente neemt over uw aanvraag een officieel besluit. U kunt dan bezwaar maken op dit besluit