Uittreksels en afschriften

Een afschrift van de burgerlijke stand is nodig als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerregistratie schriftelijk wilt bewijzen.
U heeft voor een organisatie een bewijs nodig dat u in leven bent. U vraagt dit persoonlijk aan bij de gemeente. U maakt hiervoor een afspraak.
Als u uw geslacht wilt laten aanpassen op uw geboorteakte, dan kunt u bij de gemeente een geslachtswijziging aanvragen.
Als u moet bewijzen dat uw handtekening echt van u is, laat uw handtekening dan legaliseren (voor echt verklaren). U maakt hiervoor een afspraak.
De gemeente heeft persoonsgegevens als uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt ons vragen uw persoonsgegevens geheim te houden.
De gemeente kan u een overzicht leveren van instanties die uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) hebben geraadpleegd.