Bewijs Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap is een document waarin staat dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. U koopt dit document bij de gemeente waar u ingeschreven staat. U kunt kiezen voor een bewijs van Nederlanderschap in meerdere talen.

Wat moet u doen

  • Het bewijs van Nederlanderschap koopt u aan de balie van het Stadskantoor
  • Maak hiervoor een afspraak. U kiest in ons afsprakensysteem voor Uittreksel BRP
  • U krijgt het bewijs direct mee

Meenemen naar uw afspraak

  • Uw identiteitsbewijs
  • Geld (contant of pin)

U koopt het bewijs voor iemand anders

  • Schriftelijke toestemming (machtiging) van de persoon voor wie het bewijs is
  • Kopie van het identiteitsbewijs van de persoon voor wie het bewijs is
  • Uw eigen identiteitsbewijs
  • Geld (contant of pin)

Wat kost het

Een bewijs van Nederlanderschap kost € 12,90