Subsidie restauratie gemeentelijk monument

Als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument, kunt u subsidie aanvragen voor restauratie. De gemeente betaalt dan mee aan de kosten voor het onderhouden of opknappen van uw monument.

Wat moet u weten

Contact

Monumenten vragen om maatwerk. Als u vragen heeft of advies wilt over de subsidie, kunt u contact opnemen met de afdeling Cultureel Erfgoed: monumenten@hilversum.nl of bel met 14 035.

Wat moet u doen

Meesturen

 • Gegevens monument
 • Gegevens eigenaar/aanvrager
 • Contactgegevens architect (als u die heeft)
 • Gegevens uitvoerder
 • Gegevens over de restauratie en de werkzaamheden
 • Beschrijving gebruikte materialen
 • Tekeningen en/of foto's bestaande en nieuwe toestand
 • Een precieze begroting van de kosten met een werkomschrijving. Zoals arbeidsuren, materiaalkosten, kosten van aannemers en stelposten
 • Een rapport (maximaal 2 jaar oud) waaruit blijkt dat de activiteiten nodig zijn. Dit rapport moet zijn geschreven door de Monumentenwacht of een ander officieel bouwtechnisch bureau
 • Kleurenonderzoek (als u die heeft)
 • Bouwhistorisch onderzoek (als u die heeft)
 • B.T.W. verklaring (als u die heeft)
 • Verklaring tot machtiging (als u die heeft)

Na uw aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens heeft ingestuurd, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • U kunt uw aanvraag het hele jaar door insturen
 • De gemeente neemt binnen 16 weken een besluit over uw compleet ingestuurde aanvraag