Subsidie restauratie gemeentelijk monument

 • Huidige Toelichting
 • Gegevens monument
 • Gegevens eigenaar / aanvrager
 • Gegevens architect en uitvoerder
 • Restauratiewerkzaamheden
 • Bijlagen
 • Ondertekening
 • Voltooid
* is verplicht

In dit formulier vragen wij veel informatie. Hieronder ziet u de onderwerpen. Zo kunt u alvast zien of u alle informatie bij de hand heeft voordat u dit formulier invult.

 • Gegevens monument
 • Gegevens eigenaar/aanvrager
 • Contactgegevens architect (indien van toepassing)
 • Gegevens uitvoerder
 • Gegevens over de uit te voeren werkzaamheden
 • Gegevens over de restauratie

Bij te voegen documenten:

 • Opname bestaande situatie
 • Beschrijving werkzaamheden en materialen/bestek
 • Tekeningen bestaande en nieuwe toestand en/of foto’s
 • Gespecificeerde begroting, uitgesplitst in uren- loon-, en materiaalkosten per werkzaamheid, stelposten, verrekenposten
 • Kleurenonderzoek (indien van toepassing)
 • Bouwhistorisch onderzoek (indien van toepassing)
 • B.T.W verklaring (indien van toepassing)
 • Verklaring tot machtiging (indien van toepassing)