Subsidie restauratie gemeentelijk monument

Als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument, kunt u subsidie aanvragen voor restauratie. De gemeente betaalt dan mee aan de kosten voor het onderhouden of opknappen van uw monument.

Subsidie aanvragen momenteel niet mogelijk

Helaas is het tijdelijk niet mogelijk om een restauratiesubsidie aan te vragen omdat er geen budget meer beschikbaar is. Vanaf januari 2023 kunt u weer subsidie aanvragen.

Contact

Monumenten vragen om maatwerk. Als u vragen heeft of advies wilt over de subsidie, kunt u contact opnemen met de afdeling Cultureel Erfgoed: monumenten@hilversum.nl of bel met 14 035.

Meesturen

 • Gegevens monument
 • Gegevens eigenaar/aanvrager
 • Contactgegevens architect (als u die heeft)
 • Gegevens uitvoerder
 • Gegevens over de restauratie en de werkzaamheden
 • Beschrijving gebruikte materialen
 • Tekeningen en/of foto's bestaande en nieuwe toestand
 • Een precieze begroting van de kosten met een werkomschrijving. Zoals arbeidsuren, materiaalkosten, kosten van aannemers en stelposten
 • Een rapport (maximaal 2 jaar oud) waaruit blijkt dat de activiteiten nodig zijn. Dit rapport moet zijn geschreven door de Monumentenwacht of een ander officieel bouwtechnisch bureau
 • Kleurenonderzoek (als u die heeft)
 • Bouwhistorisch onderzoek (als u die heeft)
 • B.T.W. verklaring (als u die heeft)
 • Verklaring tot machtiging (als u die heeft)

Na uw aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens heeft ingestuurd, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • U kunt uw aanvraag het hele jaar door insturen
 • De gemeente neemt binnen 16 weken een besluit over uw compleet ingestuurde aanvraag