Loonkostensubsidie

U bent een werkgever en u neemt iemand met een arbeidsbeperking in dienst. Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen. Dit heet loonkostensubsidie. Dat kan als die persoon een uitkering krijgt via de Participatiewet, in het doelgroepregister staat en recht heeft op een banenafspraak.
 • U neemt iemand in dienst die een ziekte of beperking heeft. Deze medewerker kan niet op dezelfde snelheid of op dezelfde manier werken als een medewerker in dezelfde baan zonder deze ziekte of beperking. Dat heet een arbeidsbeperking
 • De loonkostensubsidie is bedoeld voor medewerkers die een uitkering krijgen via de Participatiewet, in het doelgroepregister staan en recht hebben op een banenafspraak
 • Met loonkostensubsidie krijgt de medewerker het wettelijk minimumloon
 • U betaalt alleen voor iemands loonwaarde. Dat is de hoeveelheid werk die de medewerker echt kan uitvoeren. De overheid betaalt de rest van het salaris. De loonkostensubsidie vergoedt dus het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon
 • Loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het wettelijk minimumloon
 • Een loonwaarde-expert stelt op de werkplek de loonwaarde van de medewerker vast. De expert wordt door de gemeente aangewezen
 • U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de medewerker staat ingeschreven
 • Woont uw medewerker in Hilversum, stuur dan een mail naar loonkostensubsidie@hilversum.nl

Na uw aanvraag

 • Als u het aanvraagformulier en alle gevraagde documenten heeft ingeleverd, dan besluit de gemeente zo snel mogelijk. Dit duurt maximaal 8 weken
 • We bellen u als uw aanvraag wordt afgekeurd, of als we nog vragen hebben om een beslissing te kunnen nemen
 • U krijgt de beschikking in een mail of een brief. U kunt op het aanvraagformulier aangeven wat u het liefste wilt
 • Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bezwaar maken