Basissubsidie welzijn en zorg

Uw organisatie is door het college van B en W ingedeeld in de basisinfrastructuur welzijn en zorg. U kunt een basissubsidie aanvragen. Dat is een financiële steun voor het betalen van vaste kosten, zoals personeel en uw gebouw.

Wat moet u weten

 • De basissubsidie is alleen bedoeld voor organisaties die door het college van B en W zijn aangewezen als onderdeel van de basisinfrastructuur welzijn en zorg
 • De basissubsidie is bedoeld voor het betalen van een gedeelte van de vaste kosten, bijvoorbeeld het personeel of het gebouw van uw organisatie
 • Een basissubsidie is niet automatisch een meerjarige subsidie. U moet elk jaar een nieuwe subsidie aanvragen
 • Als u een tijdelijke activiteit wilt organiseren op het gebied van welzijn en zorg, dan kunt u een programmasubsidie welzijn en zorg aanvragen. Ook als uw organisatie niet is aangewezen als onderdeel van de basisinfrastructuur

Beoordeling

Contact

Wat moet u doen

Meesturen

 • Beleidsplan dat de activiteiten beschrijft
 • Maak in uw beleidsplan ook duidelijk waarom u vindt dat uw aanvraag geschikt is voor een basissubsidie
 • Begroting:
  • Een vertaling van de toekomstgerichte doelen van de organisatie
  • Uitgewerkt naar activiteiten en/of prestaties
  • Met heldere en duidelijke uitleg
 • Jaarverslag en jaarrekening van het voorgaande jaar, als deze niet al bij de gemeente aanwezig zijn
 • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt moeten de volgende bijlagen extra worden meegestuurd:
  • Kopie van de oprichtingsakte en de statuten van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag instuurt
  • Bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel

Na uw aanvraag

 • Een aanvraag stuurt u in voor 1 juli, in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
 • Pas als u alle documenten en gegevens heeft ingestuurd, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • De gemeente neemt voor 1 december een besluit
 • U ontvangt het besluit van de gemeente (beschikking) via de mail