Beloning voor vrijwilligerswerk

U zit in de bijstand en u doet vrijwilligerswerk via een organisatie. Dan kunt u misschien geld krijgen van de gemeente. Dit heet vrijwilligerspremie. Deze premie gaat niet van uw bijstandsuitkering af. U moet wel aan een paar voorwaarden voldoen.

Wat moet u weten

 • U bent 27 jaar of ouder
 • U krijgt een bijstandsuitkering
 • De gemeente heeft u toestemming gegeven om vrijwilligerswerk te doen
 • Het vrijwilligerswerk mag de kans op het vinden van een betaalde baan niet in de weg staan
 • U heeft voor de start van het vrijwilligerswerk minstens 12 maanden een bijstandsuitkering ontvangen. Het hoeft niet 12 maanden achter elkaar te zijn, maar er mag geen pauze van langer dan 3 maanden tussen zitten
 • U doet minstens 156 uur vrijwilligerswerk in een jaar
 • U doet vrijwilligerswerk via een organisatie
 • U doet vrijwilligerswerk met een maatschappelijk doel, bijvoorbeeld voor een sportclub, muziekvereniging of verzorgingshuis
 • U doet geen commercieel vrijwilligerswerk. Dit betekent dat u niet werkt in plaats van een betaalde medewerker
 • U krijgt niet betaald voor het vrijwilligerswerk. Een reële onkostenvergoeding mag wel. Dit betekent dat u de kosten echt heeft gemaakt en dat u er een bon voor heeft ingeleverd, bijvoorbeeld voor reiskosten

Hoeveel geld krijg ik

 • De vrijwilligerspremie is € 250 per kalenderjaar
 • Dit bedrag wordt elk jaar opnieuw bepaald door de gemeente

Wat moet u doen

 1. U vult het aanvraagformulier premie vrijwilligerswerk (pdf, 216 kB) in. Daarbij zit ook het formulier Verklaring vrijwilligerswerk
 2. De organisatie waar u vrijwilligerswerk doet, vult deze verklaring voor u in
  • Wanneer u voor meerdere organisaties vrijwilligerswerk doet, dan moeten alle organisaties deze verklaring voor u invullen
 3. U stuurt alle ingevulde formulieren naar de gemeente. Een postzegel is niet nodig:

Gemeente Hilversum
Afdeling Werk & Participatie
Antwoordnummer 1199
1200 VB Hilversum

U kunt het formulier ook mailen naar  juniorklantmanagers@hilversum.nl

Na uw aanvraag

 • Als u het aanvraagformulier en de verklaring(en) heeft ingeleverd, dan besluit de gemeente zo snel mogelijk. Dit duurt maximaal 8 weken
 • U krijgt een brief met het besluit. Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u het geld op uw bankrekening gestort
 • Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u contact opnemen met degene die uw aanvraag beoordeeld heeft. U kunt ook direct bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente

Bekijk ook

U vindt vrijwilligerswerk via de vrijwilligerscentrale.