Inkomenstoeslag bij laag inkomen

U heeft al minstens 3 jaar een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Dan kunt u misschien extra geld krijgen. Dit heet individuele inkomenstoeslag. U mag zelf bepalen waar u dit geld aan uitgeeft.

Wat moet u weten

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U krijgt nog geen AOW
 • U heeft niet meer vermogen (uw totale bezit) dan de vermogensgrens. Voorbeelden van vermogen zijn spaargeld, een auto en een koopwoning
 • U leeft al 3 jaar of langer van een minimuminkomen. En uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt
 • Als u 3 jaar voor aanvraag niet de hele periode in Nederland heeft gewoond, heeft u geen recht op inkomenstoeslag
 • Het is niet te verwachten dat uw inkomen hoger wordt. De gemeente controleert dit
 • U kunt laten zien dat u de afgelopen periode heeft geprobeerd om uw inkomen te verhogen. Of u kunt bewijzen dat u door een beperking niet naar werk heeft kunnen zoeken
 • U heeft de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag gekregen. U mag de individuele inkomenstoeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen
 • Als u een uitkering krijgt vanuit de PW, IOAW of IOAZ, heeft u de afgelopen 3 jaar aan alle verplichtingen voldaan en heeft u geen maatregelen gekregen
 • U heeft geen recht op studiefinanciering volgens de WSF2000 of een vergoeding volgens de WTOS. Als u dat wel heeft, kunt u de studietoeslag bij een beperking aanvragen

Hoeveel geld krijg ik

Dit zijn de bedragen uit 2024. Deze bedragen veranderen elk jaar en verschillen per gemeente.

Bedrag dat u krijgt per situatie
Uw situatieBedrag dat u krijgt
Getrouwd of samenwonend€ 767
Alleenstaande ouder€ 640
Alleenstaande€ 512

 

Wat moet u doen

 • U krijgt geen bijstandsuitkering en u doet de aanvraag voor de eerste keer: Aanvraagformulier geen uitkering (pdf, 382)
 • U krijgt geen bijstandsuitkering en u doet opnieuw een aanvraag: Aanvraagformulier vervolgaanvraag (pdf, 291 kB)
 • U zit in de bijstand: Aanvraagformulier bijstand (pdf, 284 kB). U gebruikt hetzelfde formulier, of u nu voor de eerste keer een aanvraag doet of al eerder een individuele inkomenstoeslag gekregen heeft
 • U stuurt het ingevulde formulier naar de gemeente. Een postzegel is niet nodig:
  Gemeente Hilversum
  T.a.v. Team Inkomen
  Antwoordnummer 1199
  1200 VB Hilversum

Meesturen

Als u in de bijstand zit en een vervolgaanvraag doet, hoeft u niets mee te sturen.

Als u niet in de bijstand zit en een aanvraag doet, stuur dan de documenten mee die op het aanvraagformulier staan vermeld.

Na uw aanvraag

 • Als u het aanvraagformulier en alle gevraagde documenten heeft ingeleverd, dan besluit de gemeente zo snel mogelijk. Dit duurt maximaal 8 weken
 • U krijgt een brief met de beslissing. Daarin staat of u geld krijgt en zo ja, hoeveel
 • Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u contact opnemen met degene die uw aanvraag beoordeeld heeft
 • U kunt ook direct bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Contact