Inkomenstoeslag bij laag inkomen

U heeft al minstens 3 jaar een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Dan kunt u misschien extra geld krijgen. Dit heet individuele inkomenstoeslag. U mag zelf bepalen waar u dit geld aan uitgeeft.

Wat moet u weten

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U krijgt nog geen AOW
 • U heeft niet meer vermogen (uw totale bezit) dan de vermogensgrens. Voorbeelden van vermogen zijn spaargeld, een auto en een koopwoning
 • U leeft al 3 jaar of langer van een minimuminkomen. En uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt
 • Het is niet te verwachten dat uw inkomen hoger wordt. De gemeente controleert dit
 • U kunt laten zien dat u de afgelopen periode heeft geprobeerd om uw inkomen te verhogen. Of u kunt bewijzen dat u door een beperking niet naar werk heeft kunnen zoeken
 • U heeft de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag gekregen. U mag de individuele inkomenstoeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen
 • Als u een uitkering krijgt vanuit de PW, IOAW of IOAZ, heeft u de afgelopen 3 jaar aan alle verplichtingen voldaan en heeft u geen maatregelen gekregen
 • U heeft geen recht op studiefinanciering volgens de WSF2000 of een vergoeding volgens de WTOS. Als u dat wel heeft, kunt u de studietoeslag bij een beperking aanvragen

Hoeveel geld krijg ik

Dit zijn de bedragen uit 2022. Deze bedragen veranderen elk jaar en verschillen per gemeente.

Bedrag dat u krijgt per situatie

Uw situatie

Bedrag dat u krijgt

Getrouwd of samenwonend

€ 734

Alleenstaande ouder

€ 612

Alleenstaande

€ 490

 

Wat moet u doen

 • U krijgt geen bijstandsuitkering en u doet de aanvraag voor de eerste keer: Aanvraagformulier geen uitkering (pdf, 382)
 • U krijgt geen bijstandsuitkering en u doet opnieuw een aanvraag: Aanvraagformulier vervolgaanvraag (pdf, 291 kB)
 • U zit in de bijstand: Aanvraagformulier bijstand (pdf, 284 kB). U gebruikt hetzelfde formulier, of u nu voor de eerste keer een aanvraag doet of al eerder een individuele inkomenstoeslag gekregen heeft
 • U stuurt het ingevulde formulier naar de gemeente. Een postzegel is niet nodig:
  Gemeente Hilversum
  Antwoordnummer 1199
  1200 VB Hilversum

Meesturen

Als u in de bijstand zit of een vervolgaanvraag doet, hoeft u niets mee te sturen.

Als u geen bijstandsuitkering krijgt en voor de eerste keer een aanvraag doet, stuurt u deze documenten mee:

 • Kopie geldig identiteitsbewijs. Let op: geen rijbewijs
 • Een overzicht van uw inkomen (loonstroken) van de laatste 3 maanden
 • Uw jaaropgaven van uw werkgever(s) van de laatste 3 jaar
 • Een zo compleet mogelijk overzicht van uw bezit en schulden
 • Als u in een schuldentraject zit, neem dan ook de berekening van het vrij te laten bedrag mee. Dit is het bedrag wat u over heeft om van te leven
 • Kopie van afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden. Ook van uw minderjarige kinderen

Na uw aanvraag

 • Als u het aanvraagformulier en alle gevraagde documenten heeft ingeleverd, dan besluit de gemeente zo snel mogelijk. Dit duurt maximaal 8 weken
 • U krijgt een brief met de beslissing. Daarin staat of u geld krijgt en zo ja, hoeveel
 • Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u contact opnemen met degene die uw aanvraag beoordeeld heeft
 • U kunt ook direct bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Contact