Extra geld chronisch zieken en gehandicapten

Als u een chronische ziekte of handicap heeft, maakt u vaak extra zorgkosten. Sommige kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering. Bijvoorbeeld uw reiskosten naar het ziekenhuis. De Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten vergoedt elk jaar maximaal € 500 van deze extra kosten.

Wat moet u weten

 • U heeft een chronische ziekte of handicap
 • U maakt door uw ziekte of handicap extra zorgkosten die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar
  • Wij kijken hierbij niet naar uw eigen zorgverzekering, maar naar de collectieve zorgverzekering die u via gemeente Hilversum kunt afsluiten als u een laag inkomen heeft. We kijken dan naar het pakket Basisverzekering + AV-Standaard
 • De kosten zijn in Nederland gemaakt
 • De kosten zijn nodig. Soms moet een arts of andere deskundige die noodzaak vaststellen
 • U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt
 • U heeft niet meer vermogen dan de vermogensgrens. Een voorbeeld van vermogen is spaargeld
 • U heeft eerst alle andere mogelijkheden geprobeerd om de kosten vergoed te krijgen, bijvoorbeeld bij uw zorgverzekering
 • U kunt maximaal € 500 per persoon per jaar krijgen
 • Uiterlijk 31 december moet u de aanvraag gedaan hebben voor de 12 maanden die net geweest zijn
 • Alleen echt gemaakte kosten worden vergoed

Voor wie

U kunt een aanvraag doen als 1 van deze dingen voor u geldt:

 • U krijgt een uitkering voor arbeidsongeschiktheid vanuit de WIA, Wajong, WAZ of WAO
 • U krijgt een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Zorgverzekeringswet
 • U krijgt zorg uit de Wet langdurige zorg (WIz)
 • U krijgt dubbele kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor een thuiswonend gehandicapt kind. Uw kind is 3 - 17 jaar
 • U heeft al eerder geld gekregen vanuit de Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
 • Heeft u een chronische ziekte maar gelden de bovenstaande punten niet voor u? Ook dan is het mogelijk een tegemoetkoming te krijgen. U heeft hiervoor een bewijs nodig, zoals bijvoorbeeld een diabetespas of een document waaruit blijkt dat u een chronische ziekte heeft. U krijgt dan misschien een medische keuring. De gemeente bepaalt of dit nodig is en regelt dit voor u.

Wat moet u doen

 • U vult het aanvraagformulier (pdf, 206 kB) in
 • U stuurt het ingevulde formulier naar de gemeente. Een postzegel is niet nodig:
  Gemeente Hilversum
  Antwoordnummer 1199
  1200 VB Hilversum

Meesturen

U zit niet in de bijstand:

 • Kopie geldig identiteitsbewijs. Let op: geen rijbewijs
 • Een zo compleet mogelijk overzicht van uw bezittingen en schulden
 • Als u in een minnelijk schuldentraject of wettelijk schuldentraject zit, stuur hier een bewijsstuk van mee
 • Kopie van afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden. Ook van uw minderjarige kinderen
 • Een bewijs dat de Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten voor u bedoeld is (als uw situatie hierboven onder 'Voor wie' staat)

U zit wel in de bijstand:

 • U hoeft alleen een bewijs mee te sturen dat de Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten voor u bedoeld is (als uw situatie hierboven onder 'Voor wie' staat)

Na uw aanvraag

 • Als u het aanvraagformulier en alle gevraagde documenten heeft ingeleverd, dan besluit de gemeente zo snel mogelijk. Dit duurt maximaal 8 weken
 • U krijgt een brief met de beslissing. Daarin staat of u geld krijgt en zo ja, hoeveel
 • Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u contact opnemen met degene die uw aanvraag beoordeeld heeft
 • U kunt ook direct bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Contact